Himmerland Boligforening, Kildeparken

Projektet omfatter et byomdannelsesprojekt i Aalborg. Kildeparken 2020 er det største og mest ambitiøse byomdannelsesprojekt i Aalborg i nyere tid og består af 1.100 boliger placeret i et parklandskab. Håbet er, at området på sigt vil tiltrække flere børnefamilier og erhvervsaktive.

Opgaven er opdelt i 3 delprojekter, henholdsvis Blåkildevej, Fyrkildevej og Ravnkildevej.

 Projekterne er gennemført som 3 individuelle projektkonkurrencer, hvor nærværende projektkonkurrence omfatter delopgave 1 omfattende ca. 400 boliger.

I forbindelse med renoveringen ligges der vægt på energioptimering af bygningerne. En del af boligerne ombygges med fokus på tilgængelighed for handicappede. 

Projektet gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden.

Projektet er udskrevet som projektkonkurrence.

​Fakta om byggeriet:

Bygherre:

​Himmerland Boligforening

Byggeriets lokation:

Aalborg

Byggeriets størrelse:

Renovering af ca. 400 boliger

Anlægssum:

Økonomisk ramme - 490 MDKK inkl. moms

Opgavens art:

Kildeparken 2020 er det største og mest ambitiøse byomdannelses projekt i Aalborg i nyere tid og består af 1.100 boliger placeret i et parklandskab

Udført:

Opstart i 2013 og pågår

Download PDF