FællesBo, Herning

Projektet omfatter en rammeaftale vedrørende totalrådgivning med henblik på etablering af 4-årigesamarbejder om planlægning, projektering og udførelse af en række byggeprojekter.

FællesBo ønsker med udbuddet at indgå en rammeaftale vedrørende arkitekt-, ingeniør- og landskabsarkitekt ydelser indeholdende de leverancer der fremgår af ydelsesbeskrivelse for byggeri og planlægning. 

​Porteføljen af byggeprojekter er forskelligartet og omfatter såvel renovering som nybyggeri. Porteføljen for de forventelige opgaver har en estimeret værdi på 1.000 – 1.800 MDKK over en periode på 4 år.

FællesBo er en almen boligorganisation med ca. 5.000 boliger fordelt på 82 afdelinger.

FællesBo's boligmasse er lokaliseret i Herning Kommune.

​Fakta om byggeriet:

Bygherre:

FællesBo

Byggeriets lokation:

Nygade 20, Herning​

Anlægssum:

Ca. 1.000-1.800 MDKK

Opgavens art:

Rammeaftale totalrådgivning

(Arkitekt-, ingeniør- og landskabsarkitektarbejder)

Udført:

Opgaven er afleveret i 2016

Download PDF