Energinet COBRA

Projektet omfatter bygherrerådgivning herunder udbudsrådgivning i forbindelse med etableringen af en ny elektriske forbindelse mellem Danmark og Holland. Forbindelsen får navnet COBRAcable. 

Der etableres et stort byggeri i Danmark og et næsten tilsvarende i Holland, som herefter forbindes med henholdsvis et sø- og landkabel. COBRAcable vil bestå af et 300 km langt undersøisk jævnstrømskabel mellem Holland og Danmark og i alt ca. 20 km landkabel

 Formålet med COBRAcable er, at etablere en kabelforbindelse mellem de to lande for at kunne udveksle energi og dermed forbedre forsyningssikkerheden og sikre attraktive energipriser i Danmark og Holland. Kablet er vigtigt for den grønne omstilling, idet begge lande effektivt kan indpasse meget mere vedvarende energi, fx købe og sælge vindkraft og solcellestrøm på tværs af grænser, når der rigeligt i et land. 

Kablet bygges til fremtiden, da kommende havmølleparker i Nordsøen kan kobles på COBRAcable, og det kan indgå i et havbaseret elnet på tværs af lande rundt om Nordsøen.

​Fakta om byggeriet:

Bygherre:

Energinet.dk

Byggeriets lokation:

Hovedvej A1 – Bramming Danmark samt Eemshaven i Holland

Anlægssum:

Samlede anlægsprojekt plus 5 mia. DKK

Opgavens art:

Opførelse af en ny elforbindelse mellem Danmark og Holland

Opgaven udføres i totalrådgivning/hovedentreprise

Udført:

Opgaven udføres i 2014-2019

Download PDF