Udbudsrådgivning

D|K2 Bygherrerådgivning sikrer, at du som bygherre vælger den udbudsform, der er den helt rigtige til dit byggeprojekt. For os er det afgørende, at du både kender til de mulig­heder og risici, som er forbundet med de forskellige udbuds- og entrepriseformer, og som forholder sig til projektets kompleksitet, ansvarsfordeling og dine egne ønsker om involvering undervejs. 

Vi sikrer den nødvendige objektivitet, saglighed og faglighed i udvælgelsen af udbudsformen. Det er både i din interesse og et lovkrav.