Marienlund plejecenter og daghjem

Projektet omfatter en nyopførelse af Marienlund plejecenter, som indeholder 120 boliger, en café og et daghjem til ældre og handicappede borgere. Marienlund plejecenter er opført på Sanatorie vej i Silkeborg, og rummer 96 plejeboliger, 24 boliger til udviklingshæmmede, et fællesboligareal og et kommunalt serviceareal i forbindelse med bo-enhederne. Der er endvidere opført kontor, personalefaciliteter, center- og træningsfunktioner samt et daghjem med 35 hvilepladser. Plejecenteret er opført i 5 etager med et samlet bruttoetageareal på ca.11.300 m².​

Befolkningssammensætningen i Silkeborg kommune forventes at ændre sig i fremtiden, så borgerne over 80 år vil udgøre en større andel af befolkningen end tidligere. Der opstår således et behov for at nytænke og modernisere plejecentrene, hvilket er baggrunden for at opføre Marienlund. Et vigtigt fokus under planlægningen af byggeriet, har været hvordan den gode plejebolig kan bistå beboerne med at skabe oplevelsen af hjem, og på samme tid være en sund og velfungerende arbejdsplads.

​​

​Fakta om byggeriet:

Bygherre:

Silkeborg Kommune

Byggeriets lokation:

Silkeborg

Byggeriets størrelse:

Ca. 11.300 m2

Anlægssum:

Ca. 280 MDKK

Opgavens art:

Opførelse af nyt plejecenter og daghjem med hjemlige og fleksible boliger for ældre og handicappede borgere

Opgaven er udført i fagentreprise​

Udført:

Opgaven er afleveret i 2017

Download PDF