Fårvang ældrecenter

D|K2 har ydet bygherrerådgivningsydelser omfattende bistand til bygherren i forbindelse med udarbejdelse af ideoplæg herunder rammesætning af opgavens omfang, økonomi og myndighedsforhold, udarbejdelse af værdibaseret og teknisk byggeprogram, projektgranskning samt kvalitetssikring og økonomi- og projektopfølgning gennem alle faser. 

Ydelsen omfatter endvidere bistand i forbindelse med prækvalifikation, udarbejdelse af udbudsmateriale, tilbudsindhentning, indstilling til valg af totalentreprenører samt kontrahering.

Projektet omfatter tilbygning til Fårvang Ældrecenter med tilhørende landskabs- og parkeringsarealer, da den oprindelige del af ældrecentret, der er opført i 1967, er nedslidt og utidssvarende ift. moderne standarder. 

Således nedrives 16 af de eksisterende plejeboliger, samt centerfaciliteter, og der opføres 12 nye plejeboliger samt nye fælles- og servicearealer indeholdende udadvendte funktioner som café, trænings- og velværerum.​

Visionen for Fårvang Ældrecenter er landsbytankegangen, hvor alle kender alle, og hvor der er omtanke for hinanden. Fårvang Ældrecenter afspejler lokalområdet, hvor folk vil hinanden, og hvor der er rummelighed til alle. Fokus er på hjemlighed, nærhed og hygge i trygge omgivelser, og Fårvang Ældrecenter er et hjem frem for en institution, samtidig med der indrettes demensvenligt både ude og inde, så alle beboere trives. 

Byggeriet udføres, så det fremtidige ældrecenter fremstår som en samlet enhed med de nye centerfaciliteter, og med en samlende funktion for alle byens borgere. Intentionen er, at der etableres et ”Byens Hus”, som et samlingssted med aktiviteter for alle aldre.​

​Fakta om byggeriet:

Bygherre:

Silkeborg Kommune

Byggeriets lokation:

Fårvang

Byggeriets størrelse:

Ca. 1.662 m2

Anlægssum:

Ca. 39,3 MDKK

Opgavens art:

Tilbygning af plejeboliger til ældrecenter

Opgaven er udført i totalentreprise​

Udført:

Opgaven er afleveret November 2021

DOWNLOAD PDF