Aabybro Skole

Projektet omfattede opførelse af en 5-sporet folkeskole på ca.12.000 m2, der danner ramme om og samler 3 eksisterende skoler på en ny skole, som er anlagt på 2 nye adresser, med overbygningen og 10. klasse center placeret på den ene adresse, mens indskoling og mellemtrin opføres på en anden adresse. Der ca. 200 meter mellem de 2 nye bygninger. 

Bygningerne rummer ca. 1.100 elever og 150 ansatte. Byggeriet er opført som et 2020

energi byggeri, og er gennemført som et OPS udbud, hvor D|K2 Bygherrerådgivning er bestillerrådgiver for Jammerbugt Kommune. 

Baggrunden for udarbejdelsen af funktionskrav og ønsker til den nye skole, har været 2 brugerprocesser. Den første brugerproces var en workshop med alle skolens brugere og interessenter. Den anden brugerproces blev gennemført med deltagelse fra repræ- sentanter for ledere, medarbejdere, kulturskolen, ungdomsskolen og børne- og familieforvaltningen. Opgaven er udbudt i EU udbud med indledende prækvalifikation. ​

​Fakta om byggeriet:

Bygherre:

Jammerbugt Kommune

Byggeriets lokation:

Aabybro​

Byggeriets størrelse:

Ca. 12.000 m2 nybyggeri

Anlægssum:

195.000.000 kr. (Forventet Basisbetaling 310 mio. kr.)

Opgavens art:

Opførelse af en ny 5-sporet folkeskole, som danner ramme om og samler 3 eksisterende skoler

Opgaven er udført i totalentreprise

Udført:

Opgaven er afleveret i 2016

Download PDF