OPS og OPP

Kravene til både nybygning eller renovering af undervisningsbygninger bliver stadig flere og flere: Indeklima, fleksibilitet i lokaleanvendelse, kapacitet, energivenlighed og holdbarhed. Blot for at nævne nogle af de vigtigste. D|K2 Bygherrerådgivning har fungeret som rådgiver ved både renovering og nybyggeri af professionsskoler, gymnasier, kommuneskoler og daginstitutioner.

Århus: Graven 3  |  8000 Århus C  |  86 13 14 47  |  lkj@d-k2.dk

København: Havnegade 39  |  1058 København K  |  30 66 51 47  |  mk@d-k2.dk  |  CVR: 27569714