Vestre Skole

Projektet omfatter en modernisering og kvalitetsløft af Vestre Skole Grindsted, Billund Kommune, der er bygget i 1969. Vestre Skole er en af Billund Kommunes største skoler med ca. 650 elever, SFO’er og kommunale modtageklasser.

I 2016 beslutter Billund Kommune at realisere en tidligere udfærdigede helhedsplan for modernisering og kvalitetsløft af Vestre Skole. Byggearbejdet på Vestre Skole udføres i etaper og skal være helt afsluttet ultimo 2019.

Der er i helhedsplanen arbejdet med 3 forskellige niveauer/scenarie 1-3, for realisering af et kvalitetsløft og modernisering af skolen. Billund Kommune beslutter primo 2017 at realisere den udfærdigede helhedsplan for modernisering og kvalitetsløft af Vestre Skole - scenarie 3, hvorfor anlægsbudgettet er 40.000.000 kr.

Helhedsplanens scenarie 3 omfatter de for læringsmiljøet allervigtigste elementer samt 

supplerende tiltag, der er med til at opdatere en væsentlig del af skolens læringsmiljø. Herudover rummer scenarie 3 øvrige tiltag, der får Vestre Skole til at fremstå med et fuldt tidssvarende læringsmiljø.

Billund Kommune lægger vægt på, at personale og brugere bliver inddraget og er med til at præge skolen i deres lokalområde.

Særligt er der i Billund Kommune fokus på, at børnene inddrages i det konkrete projekt – ”Byggeri i Børnehøjde” som skal være tilstede i alle projektets faser fra idé til indflytning. Der er gode erfaringer med, at involvere børnegrupper i både projekteringsstadiet med arkitekter samt i selve byggeriet med entreprenørerne, hvilket ligeledes ønskes gennemført ved dette projekt.

Opgaven gennemføres som totalrådgivning

​Fakta om byggeriet:

Bygherre:

Billund Kommune​

Byggeriets lokation:

Grindsted

Byggeriets størrelse:

Renovering af eksisterende skole

Anlægssum:

DKK 40 mio.

Opgavens art:

Modernisering og kvalitetsløft af Vestre Skole Grindsted, Billund Kommune

Opgaven gennemføres som totalrådgivning

Udført:

Opgaven er afleveret i 2019

Download PDF