University College Syddanmark

University College

Projektet omfatter bygherrerådgivning i forbindelse med opførelsen af nyt undervisningsbyggeri med et samlet areal på ca. 10.000 m² til Grafisk design, Sono Grafisk design, Pædagoguddannelsen og UC Syds efter- og videreuddannelser.

Med etableringen af et nyt centralt beliggende campus i Kolding ønsker UC SYD at skabe et tværfagligt lærings- og vidensmiljø for studerende og ansatte og samtidig udnytte mulighederne for gennem synergier og samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner at opgradere de fysiske rammer for studiemiljøet på en omkostningseffektiv måde.

Byggeriet var oprindeligt tiltænkt en placering på Gimbelgrunden og med et bygningsfællesskab med IBA Erhvervsakademi. Der blev gennemført en række foranalyser med henblik på dette. Foranalyserne indeholdt en Masterplanlægning i relation til byudvikling af ”campusområdet”, grundkøbsaftale, brugerinddragelsesproces og udarbejdelse af programoplæg, budgettering af det samlede anlægsbudget samt indledende drøftelser omkring aktstykkegrundlag.

På baggrund af de gennemførte foranalyser blev ideen omkring bygningsfællesskabet skrinlagt, da der ikke kunne opnås den tilstrækkelige synergi mellem uddannelserne. Projektet lå herefter stille grundet interne forhold i UC SYD Kolding. Projektet er igangsat på ny med alternativ grundplacering som nabo til Syddansk Universitet (SDU).

Fakta om byggeriet

Bygherre:

University College Syddanmark

Byggeriets lokation:

Kolding

Anlægssum:

Ca. 200 mio. kr.

Udført:

Opgaven udføres i perioden 2013 til medio 2022

Opgavens art:

Projektet omfatter bygherrerådgivning i forbindelse med opførelsen af et nyt undervisningsbyggeri i Kolding

Kontakt os allerede i dag

​Vi vil gerne høre mere om din opgave, så vi kan udarbejde et uforpligtende og godt tilbud til dig. Kontakt vores afdeling i Aarhus på 86 13 14 47 eller vores afdeling i København på telefon 30 66 51 47, hvis du har spørgsmål til vores priser og ydelser, eller hvis du vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt os i dag