UC Syd

Projektet omfatter opførelse af et nyt campusbyggeri i Aabenraa på 7.500 m2 for University College Syddanmark.

University College Syddanmark ønskede at sammenlægge tre af deres uddannelsesretninger i et samlet byggeri i Aabenraa. Campusbyggeriet omfatter følgende uddannelser: Pædagoguddannelsen, Socialrådgiveruddannelsen og 

Sygeplejerskeuddannelsen med tilhørende fællesadministrative funktioner.

Byggeriet rummer kontorer, mødelokaler, undervisningslokaler i forskellige størrelser og til forskellige formål, herunder, laboratorier, professionslokaler til de enkelte uddannelser med tilhørende fællesarealer, samlingsarealer, mediacenter, kantine cafe o.l.

Opgaven blev udført i totalentreprise

​Fakta om byggeriet:

Bygherre:

University College Syddanmark

Byggeriets lokation:

Aabenraa

Byggeriets størrelse:

Ca. 7.500 m2

Anlægssum:

DKK ca. 110 mio.

Opgavens art:

Opførelse af et ny campusbyggeri i Aabenraa for UC Syd

Opgaven udføres i totalentreprise

Udført:

Opgaven er afleveret i 2017

Download PDF