Søborg Skole

Skole

Søborg skoles bygninger består overordnet af 3 større bygninger. Mod Søborg Hovedgade ligger skolens markante bevaringsværdige hovedbygning, der er opført i ca. 1910. Hovedbygningen er i tre etager med tagetage. De enkelte bygningers disponering tilgodeser ikke en logisk sammenhæng, hvilket har medført besværlige forbindelsesveje og trappeløb, der vanskeliggør opfyldelsen af nutidens ønsker om tilgængelighed samt skolens ønsker til naturlige overgange og sammenhæng i skoledagen. Overordnet set er skolen vanskelig at orientere sig i. Der ønskes derfor en nytænkning af skolens arealer og funktioner.

Det forventede mål for projektet er at Søborg skole, efter endt udbygning og renovering, kan huse 3 fulde spor fra 0.-9. klasse i læringsmiljøer, der fuldt ud understøtter de strategiske og pædagogiske pejlemærker og får Søborg Skole til at være et tydeligt eksempel på ”Fremtidens Skole i Gladsaxe”.

Hertil forventes skolen at være fuldt opdateret i forhold til indeklima og tilgængelighed, med væsentligt bedre interne sammenhænge og et lavere energiforbrug. Samtidigt ønskes skolen åbnet mere op mod sine omgivelser, sådan at borgere kan anvende skolens arealer efter skoletid – dette gælder i høj grad udearealer, men også faciliteter i skolens bygninger ønskes delt med resten af lokalsamfundet. Byggeriet forventes at opnå DGNB Sølv.

Fakta om byggeriet

Bygherre:

Gladsaxe Kommune

Byggeriets lokation:

Søborg

Anlægssum:

180.000.000 kr.

Udført:

Opgaven er i udførelse og forventes afleveret i 2025

Opgavens art:

Udvidelse, ombygning og renovering af folkeskole

Kontakt os allerede i dag

​Vi vil gerne høre mere om din opgave, så vi kan udarbejde et uforpligtende og godt tilbud til dig. Kontakt vores afdeling i Aarhus på 86 13 14 47 eller vores afdeling i København på telefon 30 66 51 47, hvis du har spørgsmål til vores priser og ydelser, eller hvis du vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt os i dag