Skole og Fritidscenter i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven

​Nyopførelse af skole og fritidstilbud for Gellerup, Toveshøj og Bispehaven i bydelsparken i Gellerup. Projektet er en del af en større omdannelse af bydelene, hvor målet er, at i 2030 er Gellerup, Toveshøj og Bispehaven attraktive bydele med et lokalt skole- og fritidstilbud i et distrikt i social balance. Skole og Fritidscenter anses for afgørende for, at børnefamilier vil flytte til bydelene og der er stort fokus på at skabe stærke fællesskaber mellem Skole og Fritidstilbud. Samtidigt etableres aktive kvadratmeter for andre og flere målgrupper end skole og fritidsbrugere.

​Der er i projektet fokus på cirkulær økonomi, således at der i videst muligt omfang arbejdes med genanvendelse af byggematerialer både ved etablering og efter bygningens levetid. Bæredygtighed er generelt et væsentligt element i projektet ikke kun som en teknisk disciplin, der alene fokuserer på byggematerialer og f.eks. solceller på taget, men også som et pædagogisk potentiale, hvor skolens elever, medarbejdere og forældre har mulighed for at se, mærke og bidrage til bæredygtigheden. Projektet skal certificeres til DGNB Guld og er udbudt med et meget ambitiøst mål om et Co2 aftryk på kun 5,8 kg pr. m2.​

Fakta om byggeriet:

Bygherre:

Aarhus Kommune

Byggeriets lokation:

Aarhus

Byggeriets størrelse:

12.500 m2

Anlægssum:

297 MDKK

Opgavens art:

Opførelse af ny skole- og fritidscenter

Udført:

Byggeriet forventes afsluttet medio 2025

DOWNLOAD PDF