Ny skole i Jetsmark

Ny skole

Projektet omfatter nyopførelse af en 8.000 m2 3-sporet folkeskole, der danner ramme om og samler 2 eksisterende skoler på en ny skole. Der bygges til 620 elever, 65 førskoleelever, 90 medarbejdere og SFO til ca. 200 elever.

Etablering af den nye skole skal medvirke til at udvikle lokalområdet set i et helhedsperspektiv og med speciel fokus på øget bosætning. Processen omkring projektet skal medvirke til skabelse af fællesskab og sammenhængskraft i hele skoledistriktet bestående af lokalområderne Pandrup, Kaas og Moseby både blandt elever, lærere og øvrige borgere/interessenter.

Skolen bygges tæt på Jetsmark Kirke og projektet er derfor underlagt Naturbeskyttelseslovens §19 hvor hensyntagen til Kirkebyggelinje er reguleret. Derudover koordineres projektet med renovering af Jetsmarkhallen, som ligger tæt på den nye skole.

En del af rådgivningen er afdækning af, om og hvordan projektets værdi øges ved at inddrage partnering- og eller OPP/driftselementer i forhold til udbud af håndværker/entreprenørentrepriserne samt til evt. efterfølgende drift. Projektet er bæredygtigt indenfor miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Til sikring heraf anvendes styringsredskaberne i DGNB-modellen, men der bliver ikke tale om certificering

Der er tale om et EU udbud med indledende prækvalifikation og forhandling med tilbudsgiverne i hovedentreprise.

Fakta om byggeriet

Bygherre:

Jammerbugt Kommune

Byggeriets lokation:

Pandrup

Anlægssum:

152 mio. kr.

Udført:

I perioden fra 2019 – 2023

Opgavens art:

Opførelse af en ny 3-sporet folkeskole

Kontakt os allerede i dag

​Vi vil gerne høre mere om din opgave, så vi kan udarbejde et uforpligtende og godt tilbud til dig. Kontakt vores afdeling i Aarhus på 86 13 14 47 eller vores afdeling i København på telefon 30 66 51 47, hvis du har spørgsmål til vores priser og ydelser, eller hvis du vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt os i dag