Ny Dybkærskole i Silkeborg

Ny Dybkærskole

Projektet omfatter opførelse af en ny skole i Gødvad udenfor Silkeborg, i forbindelse med områdets eksisterende sportshaller. Det nye skolebyggeri forventes at kunne rumme 3 spor fra indskoling til og med tiende klassetrin, samt to modtageklasser for flygtninge/indvandrerbørn, i alt ca 800 børn, samt 80-90 ansatte.

Baggrunden for beslutningen om at bygge en ny skole i Gødvad er, at den eksisterende Dybkærskole i området er i for dårlig stand til, at en renovering af det eksisterende kan betale sig, set i forhold til de visioner og ambitioner, der foreligger fra Silkeborg Kommunes side.

Det pædagogiske idéprogram udvikles sideløbende med udarbejdelse af byggeprogram. Projektet planlægges i et procesforløb med brugerne omkring visioner og pædagogisk udvikling. Visionsprocessen, inddrager brugere, naboer og tilknyttede sportsforeninger og indeholder bl.a. 3 workshops for de direkte involverede interessenter, og rvision og 4 bærende værdier danner grundlag for byggeprogram og videreføres dermed i det kommende skolebyggeri.

Projektet er gennemført i henhold til Silkebor Kommunes strategi for bæredygtigehed kaldet ”Bæredygtighedsblomsten”.

Fakta om byggeriet

Bygherre:

Silkeborg Kommune

Byggeriets lokation:

Gødvad ved Silkeborg

Anlægssum:

Ca. 175 mio. kr.

Udført:

Opgaven blev afleveret ved årsskiftet 2022/2023

Opgavens art:

Opførelse af ny skole i Gødvad

Kontakt os allerede i dag

​Vi vil gerne høre mere om din opgave, så vi kan udarbejde et uforpligtende og godt tilbud til dig. Kontakt vores afdeling i Aarhus på 86 13 14 47 eller vores afdeling i København på telefon 30 66 51 47, hvis du har spørgsmål til vores priser og ydelser, eller hvis du vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt os i dag