Kjellerup Skole, Silkeborg Kommune

Projektet omfattede renovering og modernisering af Kjellerup Skole. Kjellerup Skole er en stor folkeskole beliggende centralt i Kjellerup ved Silkeborg med godt 700 elever.

Skolen var i sin daværende form ikke integreret med omgivelserne og havde ikke en indre, logisk struktur, da den løbende var blevet til- og ombygget efter behov. Skolen har i årenes løb gennemgået mange bygningsændringer og bestod af flere bygninger, hvoraf den ældste er opført i 1900 og den nyeste i 2007.

Moderniseringen havde derfor til formål at opgradere skolen, så den matcher samtidens krav til undervisningsmetoder og læringsprincipper. Skolen moderniseres med hensyn til rumlig organisering af læringsrum og opdateres byggeteknisk således, at skolen 

efterfølgende lever op til moderne krav til såvel pædagogik og indlæring, samt til energi og indeklima.

Kjellerup Skoles bygninger bestod af bygningsafsnit A, B, C og D.

Det oprindelige vestlige bygningsafsnit C blev nedrevet og på det pågældende område blev opført ca. 2.000 m2 undervisningsbyggeri, mens den resterende del af arealet blev inddraget til skolens udearealer.

Bygningsafsnit A (1.854 m2), indeholdte velfungerende læringsmiljøer i 3 plan, og blev renoveret enkelte steder og forblev stort set intakt. Bygningsafsnit B (2.160 m2) blev renoveret i forbindelse med flytning af faglokaler og modernisering af skoletorvet i stuen og på 1. sal. Bygningsafsnit D blev ikke berørt i nærværende opgave.​

​Fakta om byggeriet:

Bygherre:

Silkeborg Kommune

Byggeriets lokation:

Kjellerup, Silkeborg

Byggeriets størrelse:

Nybygning ca. 2.000 m² - renovering og ombygning ca. 4.200 m²

Anlægssum:

Ca. 54 MDKK

Opgavens art:

Renovering og modernisering af Kjellerup Skole

Opgaven gennemføres som totalrådgivning

Udført:

Opgaven er afleveret august 2020

Download PDF