Kjellerup Skole, Silkeborg Kommune

Projektet omfatter renovering og modernisering af Kjellerup Skole. Kjellerup Skole er en stor folkeskole beliggende centralt i Kjellerup ved Silkeborg med godt 700 elever.

Skolen er i sin nuværende form ikke integreret med omgivelserne og har ikke en indre, logisk struktur, da den løbende er blevet til- og ombygget efter behov. Skolen har i årenes løb gennemgået mange bygningsændringer og består i dag af flere bygninger, hvoraf den ældste er opført i 1900 og den nyeste i 2007.

Moderniseringen har derfor til formål at opgradere skolen, så den matcher samtidens krav til undervisningsmetoder og læringsprincipper. Skolen moderniseres med hensyn til rumlig organisering af læringsrum og opdateres byggeteknisk således, at skolen 

efterfølgende lever op til moderne krav til såvel pædagogik og indlæring, samt til energi og indeklima.

Kjellerup Skoles bygninger består af bygningsafsnit A, B, C og D.

Det oprindelige vestlige bygningsafsnit C nedrives og på det pågældende område opføres ca. 2.000 m2 undervisningsbyggeri, mens den resterende del af arealet inddrages til skolens udearealer.

Bygningsafsnit A (1.854 m2), indeholdende velfungerende læringsmiljøer i 3 plan, renoveres enkelte steder og forbliver stort set intakt. Bygningsafsnit B (2.160 m2) renoveres ligeledes i forbindelse med flytning af faglokaler og modernisering af skoletorvet i stuen og på 1. sal. Bygningsafsnit D berøres ikke i nærværende opgave.​

​Fakta om byggeriet:

Bygherre:

Silkeborg Kommune

Byggeriets lokation:

Kjellerup, Silkeborg 

Byggeriets størrelse:

Nybygning ca. 2.000 m² - renovering og ombygning ca. 4.200 m²

Anlægssum:

Ca. 54 MDKK

Opgavens art:

Renovering og modernisering af Kjellerup Skole

Opgaven gennemføres som totalrådgivning

Udført:

Opgaven er afleveret august 2020

Download PDF