Eventyrhaven, Havdrup Vest, Solrød Kommune

Projektet omfatter opførelse af en ny integreret daginstitution med tilhørende udenoms arealer (parkering og legepladser), hvor der samlet er plads til 159 børn.

Solrød Kommune har et øget pasningsbehov i Havdrup området grundet et større nybyggeri område, hvorfor dette projekt har fundet sin relevans. Den eksisterende børnehave Lindebo flyttes til det nye dagtilbud Havdrup Vest og opbygges som en helt ny og moderne daginstitution. Den eksisterende institution er en 2 gruppers børnehave institution, som udvides til en 8-gruppers daginstitution. Lindebo er inspireret af pædagogikken i Norditalien fra områderne Reggio Emilia og Pistoia. Dette ønskes bevaret og videreført til det nye hus.​

​Daginstitutionen alderopdeles i vuggestue- og børnehaveafsnit, så der bygges 5 børnehavegrupper á 22 børn, dvs. 120 børn i alt samt 3 vuggestuegrupper á 12 børn, dvs. 39 børn i alt. Der bygges ligeledes så der er plads til en personale gruppe på 30-35 personer.

Den nye daginstitution skal rumme grupperum, fællesrum, stillerum, funktionsrum (fx værksted, multirum etc.), puslerum/ børnetoiletter, garderober, børnekøkken og produktionskøkken, personaleafsnit herunder kontor og mødefaciliteter mv. Hertil skal institutionen disponeres med en velfungerende legeplads samt parkeringsarealer.

​Fakta om byggeriet:

Bygherre:

Solrød Kommune

Byggeriets lokation:

Havdrup Vest

Byggeriets størrelse:

Ca. 1.030 m2

Anlægssum:

Ca. 26 MDKK

Opgavens art:

Opførelse af en ny integreret daginstitution 0-6 år

Opgaven er udført i totalentreprise

Udført:

Opgaven afleveres i 2020

Download PDF