DTU Scion – Incubator

DTU Scion, Inkubator

Projektet omfatter en opførelse af 1.500 m2 nyt kontorbyggeri i Lyngby for Scion DTU.

Scion DTU lejer i dag lokaler ud til en række mindre virksomheder i Lyngby. Lejemålet tilhører DTU og det er aftalt, at man ønsker at frigøre disse arealer til andet formål. Derfor er det aftalt at flytte alle lejere over i nye ”containerkontorer”.

Formålet med nærværende byggeri er, at der mellem DTU og lejer skabes et grundlag for, at lejer på DTUs ejendom på DTU Lyngby Campus kan lade kontorpavilloner opføre til start-up virksomheder og inkubationsmiljø. Det er endvidere formålet, at opførelsen af lejers kontorpavilloner på DTUs ejendom skal understøtte DTU som et kendt, respekteret

og førende teknisk eliteuniversitet, der fremmer interaktion mellem teknisk videnskab og naturvidenskab samt tilgrænsende videnskabelige discipliner mellem praksis, teoriudvikling og eksperimentelt arbejde, mellem forskere og studerende, samt mellem DTU og det omgivende samfund.

Endeligt er det aftalens formål, at lejer og DTU med opførelsen af kontorpavilloner i fællesskab skal bidrage til en til stadighed smuk og funktionel campus med et synligt og alsidigt videns miljø.

Opgaven er udført i hovedentreprise

Fakta om byggeriet

Bygherre:

DTU Science Park

Byggeriets lokation:

Lyngby

Anlægssum:

DKK ca. 20 mio.

Udført:

Opgaven er afleveret i 2018

Opgavens art:

Opførelse af nyt kontorbyggeri i Lyngby

Opgaven udføres i hovedentreprise

Byggeriets størrelse:

Ca. 1.500 m2

Kontakt os allerede i dag

​Vi vil gerne høre mere om din opgave, så vi kan udarbejde et uforpligtende og godt tilbud til dig. Kontakt vores afdeling i Aarhus på 86 13 14 47 eller vores afdeling i København på telefon 30 66 51 47, hvis du har spørgsmål til vores priser og ydelser, eller hvis du vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt os i dag