UCC Campus Carlsberg

Projektet omfatter en opførelse af et nyt uddannelsescampus på ca. 57.000 m², som skal danne ramme om UCC’s uddannelser (lærere, pædagoger, tegnsprogstolke og tekstilformidlere) og forskning. Der er tale om en sammenlægning af 7 uddannelsesinstitutioner samt Center For Undervisningsmidler, alle med egne identiteter. Ca.10.000 studerende og 800 medarbejdere har deres daglige gang på Campus Carlsberg.

Campus etableres midt i et helt specielt miljø med en mængde fredede bygninger, hvoraf én skal implementeres i nybyggeriet, hvorfor der har været en omfattende dialog med Kulturstyrelsen. Derudover har der været en omfattende dialog med København

Kommune i forhold til Masterplan og udarbejdelse af lokalplan. Det kan endvidere oplyses, at godkendelsen af finansieringsmodellen i Finansudvalget har involveret Finansministeriet og Ministeriet for Forskning, samt Innovation og videregående uddannelser, med hvem der har været en løbende dialog og koordinering.

Projektet er til og med projektforslag udarbejdet i totalrådgivning, hvorefter det er udbudt i totalentreprise omfattende myndigheds-/detailprojektering samt udførelse.

Campus Carlsberg er en lavenergibygning klasse 2015.

​Fakta om byggeriet:

Bygherre:

Carlsberg Byen P/S

Byggeriets lokation:

Valby

Byggeriets størrelse:

Ca. 57.000 m2

Anlægssum:

Samlet anlægssum inkl. teknisk aptering og inventar ca. 1.100 MDKK ekskl. moms

Opgavens art:

Opførelse af nyt uddannelsescampus, som skal danne ramme om UCC’s uddannelser. ​

Udført:

Opgaven er afleveret i 2016

Download PDF