Brande Skole, Ikast-Brande Kommune

Opførelse af en ny skole og kulturtilbud i Brande, med udarbejdelse af beslutningsgrundlag for ny placering med brugerinvolvering af Skole, Folkebibliotek og Musikskole. Det nye byggeri indeholder 3 spor i indskoling og mellemtrin, 4 spor i udskolingen samt et nyt, kombineret bibliotek og en musikskole. Projektet er planlagt og gennemført i et procesforløb med brugerne omkring samtidig pædagogisk udvikling.

Skolen fletter sig sammen med landskabet og er naturligt tilpasset Brande-Hallerne. Den fungerer som et samlingspunkt for læring, kultur og sport.

Baggrunden for beslutningen om at bygge en ny skole i Brande skyldes, at der i starten af 2017 blev konstateret et udbredt angreb af skimmelsvamp på Præstelundskolen, samt at der forventedes en stigning i elevgrundlaget, som ikke kunne rummes i de eksisterende rammer.

​Fakta om byggeriet:

Bygherre:

Ikast-Brande Kommune

Byggeriets lokation:

Brande

Byggeriets størrelse:

Ca. 10.000 m2

Anlægssum:

DKK ca. 250 mio.

Opgavens art:

Opførelse af en ny skole og kulturtilbud for Ikast-Brande Kommune

Opgaven er udført i totalentreprise

Udført:

Opgaven forventes afleveret sommer 2021

Download PDF