Børne- og Ungeunivers, Stigsborg

Børne- og Ungeuniverset bliver en af de første store kommunale byggeprojekter i forbindelse med udviklingen af den nye bydel ved Stigsborg Havnefront i Nørresundby. Byggeriet vil stå klar i 2024 og kommer til at omfatte en skole med plads til ca. 1.000 elever samt en integreret daginstitution med plads til 160 børn, hvorved der skabes gode sammenhænge og trygge overgange for børnene og familierne.

Dagtilbuddet kommer til at bestå af 10 børnegrupper, der organiseres som ”twins”. Dagtilbuddet bliver ca. 1.500 m2, og tanken bag er, at dagtilbuddet skal anvende mange af de forskellige faciliteter, som skolen skal tilbyde. Børne- og Ungeuniverset vil således både rumme fritids-, ungdoms- og idrætstilbud og fungere som et bydelshus samt en dynamo i udviklingen af Stigsborg Havnefront som ny, attraktiv og ikke mindst bæredygtig bydel.

​Til Børne- og Ungeuniverset er der også stort fokus på byggeriets totaløkonomi, herunder materialernes omkostning i byggeriets levetid, hvilket bl.a. indebærer udvikling og opbygning af viden og kompetencer til at kunne bruge LCA og LCC som beslutningsværktøjer for at sikre bæredygtighed i byggeriet. Bæredygtig adfærd skal også fremmes inde i bygningen, og derfor vil der også blive indarbejdet nye, intuitive IT-løsninger og teknologier for på den måde at understøtte det pædagogiske arbejde med bæredygtighed.

Endvidere arbejdes der i projektet med at implementere og dokumentere bidraget til opfyldelsen af FN´s Verdensmål således, at byggeriet flugter med områdets store bæredygtighedsambitioner.

Fakta om byggeriet:

Bygherre:

Aalborg Kommune

Byggeriets lokation:

Nørre Sundby, Stigsborg Brygge

Byggeriets størrelse:

14.000 m2

Anlægssum:

385 MDKK

Opgavens art:

Opførelse af skole og dagtilbud.

Udførelse:

Byggeriet forventes at stå færdig i 2024.

DOWNLOAD PDF