Silkeborg svømmecenter

Silkeborg Svømmecenter på Søholt

D|K2 har ydet bygherrerådgivning i form af bistand til bygherre i forbindelse med gennemførelse af projekt konkurrence, udbud af totalrådgiveropgaven samt kontrahering med vinder, tilvejebringelse af fornødent grundlag for beslutning om tid, økonomi, kvalitet samt udbudsstrategi i forhold til entrepriseudbud.​
Sikret at opgaven gennemføres med høj faglighed i overensstemmelse med rammerne for økonomi, tid og kvalitet gennem nødvendige ledelses- og styringsmæssige værktøjer. Ydelsen indbefattede controller/tilsynsfunktion i forhold til totalrådgivers ydelser, samt koordinering af arbejdet med bygherres øvrige rådgivere.

​Projektet omfatter opførelse af et svømmecenter med tilhørende uderum. Der tilbydes et tæt netværk af vandoplevelser, som hver især skaber en sanselig oplevelse i samspil med stedets naturlige kvaliteter.​

Svømmecenteret tilbyder en række skræddersyede rum og aktiviteter, hvor støjniveau, intimitet og klimazoner tilpasses individuelt til mange forskellige situationer.

Med fokus på fleksibilitet og udnyttelsen af smarte kvadratmeter giver svømmecentret mulighed for at udøve forskellige aktiviteter på samme tid.

​Forholdet mellem leg, motion og velvære nytænkes, og der skabes et socialt svømmecenter, hvor forskellige aktiviteter mødes på kryds og tværs, både i, under og ved vandoverfladen. Samspillet mellem vandrum og tørområder, inde og ude, med forskellige grader af aktiviteter danner rammen for et varieret og spændende svømmecenter.

​Naturen er en sanselig integreret del af oplevelsen i huset, og svømmecentret er medvirkende til at skabe synergi med Søholts øvrige sportsanlæg.​

Fakta om byggeriet

Bygherre:

Den selvejende institution Silkeborg Svømmecenter

Byggeriets lokation:

Silkeborg

Anlægssum:

220 MDKK

Udført:

Bygherrerådgivningsopgaven er aflsuttet efter udbudsfasen i 2023

Opgavens art:

Opførelse af et nyt svømmecenter

Udføres i totalrådgivning og fagentrepriser

Kontakt os allerede i dag

​Vi vil gerne høre mere om din opgave, så vi kan udarbejde et uforpligtende og godt tilbud til dig. Kontakt vores afdeling i Aarhus på 86 13 14 47 eller vores afdeling i København på telefon 30 66 51 47, hvis du har spørgsmål til vores priser og ydelser, eller hvis du vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt os i dag