Den Europæiske Filmhøjskole

Projektet omfattede bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af en ny elevblok ca.1.000 m2 for EFC, The European Film College, beliggende i Ebeltoft.

EFC er en kostskole, hvorfor elevernes mulighed for at bo på skolen er et centralt element i skolens pædagogik og en stor attraktion for såvel danske som udenlandske elever.

EFC oplevede stor søgning til uddannelse, og var således generelt underdimensioneret i forhold til elevantal. Der var en for lille værelseskapacitet til kosteleverne og gæstelærere, og derfor var der opstået et behov for at udvide kapaciteten af elevboliger. Skolen ønskede at placere en ny elevblok i forlængelse af eksisterende elevboliger og dermed skabe 36 elevsovepladser

Den nye elevblok  fremstår som eksisterende elevboliger, i udseende, opbygning og planløsning, således at man ved det færdige resultat opnåede en ensartet og homogen bygningsmasse og det stærke arkitektoniske træk, som den eksisterende bygningsmasse skaber, er fastholdt.

Opgaven blev gennemført i en totalentreprise og D|K2 bistår EFC med den gennemgående bygherrerådgivning.

​Fakta om byggeriet:

Bygherre:

EFC, The European Film College

Byggeriets lokation:

Ebeltoft

Byggeriets størrelse:

Ca. 1.000 m2

Anlægssum:

DKK 25 mio.

Opgavens art:

Opførelse af en ny elevblok på ca. 1.000 m2

Opgaven er udført i totalentreprise

Udført:

Opgaven er afleveret i 2015

Download PDF