Kultur

Byggerier indenfor kultur og idræt har de seneste år været gennem en kraftig udvik­ling, både byggeteknisk og teknologisk. Det gælder både biblioteker, museer og idræts­faciliteter. D|K2 Bygherrerådgivning har fungeret som rådgiver på både nationale og internationale kultur- og idrætsbyggerier, hvor kravene om levende og nyskabende indretning er blevet forenet med fremtidssikret teknologi.