Infrastruktur

D|K2 Bygherrerådgivning har ydet rådgivning i forbindelse med flere store by- og bymidteplaner for både private og offentlige myndigheder. Opgavernes kompleksitet sætter store krav til overblik og samarbejdsevner, når både arkitektur, byggemodning og design af gaderum skal kombineres med transport- og infrastrukturplaner, rekreative hensyn og miljøovervejelser. Vi bevarer overblikket og holder hovedet kold i forhold til overholdelse af både budgetter og tidsplaner.