Energinet - Viking Link

​Der etableres undersøisk søkabel mellem Danmark og England til transportering af el (VikingLink).

Til dette formål etableres omformerstationer (konverterstationer) i henholdsvis Revsing nær Vejen og Bicker Fen i Lincolnshire i England. Disse forbindes med henholdsvis et sø- og to landkabler. Søkablet bliver 625 km langt og samlet bliver kablet 768 km – heraf 67 km landkabel i England og og 76 km i Danmark.

I Danmark bygges ca. 15.000 m2 i alt. Bygværkerne består af

1 kontrolbygning på ca. 1290 m2 i to plan, i alt ca. 3200 m2

1 bygning til en reservetransformator ca. 200 m2

2 haller på hver ca. 5800 m2 indeholdende:

​- Transformatorer (3 stk.) 670 m2

- Converterhal 2580 m2

- DC/Reactorhal 2300 m2

- CSE (indføring af søkabel) 240 m2

- Storage ca. 690 m2

- Ventilationshal ca. 480 m2

Formålet med at etablere en elkabelforbindelse mellem de to lande er at kunne udveksle energi og dermed forbedre forsyningssikkerheden samt at holde energipriserne nede.

Fakta om byggeriet:

Bygherre:

Energinet

Byggeriets lokation:

Vejen

Byggeriets størrelse:

Ca. 15.000 m2

Anlægssum:

Ca. 400 MDKK

Opgavens art:

Opførelse af converterstation

Udført:

Opgaven udføres 2018 - 2023​

DOWNLOAD PDF