Himmerland Bolig forening, Kildeparken

Projektet omfattede et byomdannelsesprojekt i Aalborg. Kildeparken 2020 var det største og mest ambitiøse byomdannelsesprojekt i Aalborg i nyere tid og består af 1.100 boliger placeret i et parklandskab. Håbet er, at området på sigt vil tiltrække flere børnefamilier og erhvervsaktive.

Opgaven var opdelt i 3 delprojekter, henholdsvis Blåkildevej, Fyrkildevej og Ravnkildevej.

 Projekterne er gennemført som 3 individuelle projektkonkurrencer, hvor nærværende projektkonkurrence omfatter delopgave 1 omfattende ca. 400 boliger.

I forbindelse med renoveringen blev der lagt vægt på energioptimering af bygningerne. En del af boligerne er ombygget med fokus på tilgængelighed for handicappede. 

Projektet blev gennemført med støtte fra Landsbyggefonden.

Projektet blev udskrevet som projektkonkurrence.

​Fakta om byggeriet:

Bygherre:

​Himmerland Boligforening

Byggeriets lokation:

Aalborg

Byggeriets størrelse:

Renovering af ca. 400 boliger

Anlægssum:

Økonomisk ramme - 490 MDKK inkl. moms

Opgavens art:

Kildeparken 2020 er det største og mest ambitiøse byomdannelses projekt i Aalborg i nyere tid og består af 1.100 boliger placeret i et parklandskab

Udført:

Projektet er afsluttet.

Download PDF