Hasseris Boligselskab, Grønnegården

Den samlede bygherrerådgivningsydelse omfatter bygherrerådgivning i forbindelse med udførelse af helhedsplan for Hasseris Boligselskab´s afdeling 5 – Grønnegården. Helhedsplanen omfatter 492 boliger med et anlægsbudget på 455 mio. kr. Der foreligger støttetilsagn fra Landsbyggefonden og endelig godkendelse af Aalborg Kommune.

Hasseris boligselskab ønsker at fremtidssikre Grønnegården med en gennemgribende renovering af Grønnegården både udvendigt og indvendigt. Beboerne får energivenlige lejligheder med moderne køkkener og badeværelser.

Arbejdet med udførelsen af helhedsplanen har været ekstremt komprimeret og meget intens hvilket har krævet en struktureret tilgang til gennemførelsen af processerne.

Helhedsplanen er gennemført på 4 måneder inkl. 3 beboermøder og 2 åben hus arrangementer.

Bygherrerådgivningsydelser i relation til gennemførelse af Helhedsplanen omfatter skematik og dialog med Landsbyggefonden.

Gennemførelse af samtlige ydelser for gennemførelse af totalrådgivningskonkurrence iht. EU´s udbudsdirektiver er gennemført med begrænset udbud.

Projektet er igangværende og forventes færdigt i efteråret 2018.

​Fakta om byggeriet:

Bygherre:

​Hasseris Boligselskab, Aalborg

Byggeriets lokation:

Aalborg og opland

Byggeriets størrelse:

Renovering af 492 boliger

Anlægssum:

455 MDKK

Opgavens art:

Byggeherrerådgivning i forbindelse med udførelse af helhedsplan omfattende 492 boliger

Udført:

Opstart 2013 og aflevering 2018

Download PDF