Om D|K2

Erfaring kombineret med nytænkning

D|K2 Bygherrerådgivning er en specialiseret bygherrerådgivervirksomhed, der på medarbejdersiden tæller ingeniører, arkitekter og bygningskonstruktører, og som siden etableringen i 2004 har leveret tværfaglig, gennemgående A-Z-bygherrerådgivning i forbindelse med store og mellemstore byggeprojekter landet over.

D|K2 Bygherrerådgivning varetager på alle projekter rollen som dem, der både stiller de kritiske spørgsmål, men samtidig sikrer, at projektet bevæger sig i den rigtige retning, at deadlines og budgetter overholdes, og at byggeriet får det ønskede udtryk og funktionalitet. På ethvert projekt tilstræber D|K2 Bygherrerådgivning, at visioner samt arkitektoniske og bæredygtige ambitioner indgår på lige fod med de økonomiske, tekniske og juridiske bestanddele.

Som bygherrerådgivere er det vores fornemmeste opgave at skabe værdi ind i opgaven. Vi leverer ikke ”mere af det samme” men tilgår opgaven ved en kvalificering og risikostyring af rådgivernes leverancer og tilsikrer, at der udvikles og realiseres et helstøbt projekt indenfor rammevilkårene for økonomi, tid og kvalitet, der modsvarer de fastsatte krav, behov og ønsker.

Det er vores erfaring at dette bedst sikres ved at der skabes et tæt samarbejde mellem de primære aktører; arkitekt- og ingeniørrådgiverne, bygherrerådgiveren og Bygherreorganisationen. Værdiskabelsen gennem projektet sker erfaringsmæssigt gennem en positiv og tæt dialog, hvor alle parter byder ind med kompletterende kompetencer.

Bag om D|K2

​Gode resultater kommer ikke af sig selv

Hos D|K2 Bygherrerådgivning tror vi på, at god rådgivning starter med en samtale. En åben og ærlig dialog mellem os og dig som bygherre er forudsætningen for et succesfuldt samarbejde, hvor vores erfaring og ekspertise kan møde de behov og ønsker, der skal afdækkes i byggeprojektet.

D|K2 Bygherrerådgivning blev etableret i 2004 af Morten Dencker Grønbæk, Lars Kodbøl Jørgensen og Morten Krüger. Senere er Torben Østergaard Nielsen og Susanne Bang Vandborg indtrådt i partnerkredsen i henholdsvis 2014 og 2020. Der er løbende udvidet med yderligere bygherrerådgivere i medarbejdergruppen. D|K2 indgår i strategiske alliancer med firmaer, der leverer specialkompetencer, hvis den konkrete opgave tilskynder dette.

D|K2 Bygherrerådgivning er anerkendt blandt bygherrer, arkitekt-tegnestuer, ingeniørfirmaer og entreprenørvirksomheder som en seriøs og kompetent samarbejdspartner. Vi har opbygget en bred erfaring og et indgående kendskab til byggeprocesser og styring af disse gennem vores arbejde med en lang række store og markante byggerier.

D|K2 Bygherrerådgivning er en uafhængig virksomhed indenfor bygherrerådgivning af store og mellemstore byggeprojekter indenfor alle brancher og løser opgaver for både private virksomheder og offentlige institutioner. Med D|K2 Bygherrerådgivning får du en seriøs og kompetent samarbejdspartner, der gennem arbejdet med en lang række store og markante byggerier har erfaring med de førende, danske arkitekttegnestuer og rådgivende ingeniørfirmaer. Gennem årene har vi deltaget i en bred vifte af forskellige – og også utraditionelle – samarbejdsformer mellem bygherre, arkitekter, rådgivere og entreprenører.

Vores ydelser

​Visionære praktikere

Som bygherrerådgiver sikrer vi, at de visionære elementer indgår på lige fod med mere tekniske og juridiske elementer. Gennem hele byggeprocessen påtager vi os rollen som dem, der stiller de kritiske spørgsmål, men samtidig også sikrer, at projektet bevæger sig i den rigtige retning, at deadlines og budgetterne overholdes og at byggeriet får det udtryk og funktionalitet, der er aftalt.​

Vi yder rådgivning i forbindelse med opførelse, udvidelse
og ombygning af:

  • Udbudsrådgivning
  • Læring (Skoler, Daginstitutioner, Biblioteker, Gymnasier og uddannelsesinstitutioner)
  • Kultur (Museer, Idrætsanlæg og idrætshaller)
  • Erhverv (Domicilejendomme, Erhvervsbyggerier og Butikker)
  • Bolig
  • Pleje & Sundhed (Plejecentre, plejeboliger, handicapboliger og dagtilbud mv.)
  • Infrastruktur (Byudvikling, helhedsplaner, letbaner mv.)
  • Køb og salg af fast ejendom (Due diligence)

Kontakt os allerede i dag

​Vi vil gerne høre mere om din opgave, så vi kan udarbejde et uforpligtende og godt tilbud til dig. Kontakt vores afdeling i Aarhus på 86 13 14 47 eller vores afdeling i København på telefon 30 66 51 47, hvis du har spørgsmål til vores priser og ydelser, eller hvis du vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt os i dag