Nyheder

Nyheder og presse

Vi er med i rigtig mange byggeprojekter landet over, og en del af disse projekter bliver der skrevet om både i den lokale og nationale presse. Fagpressen bringer også hyppigt artikler fra byggerier, hvor vi på den ene eller anden måde er involveret.​

Nyhederne her på siden er altid aktuelle og fortæller øjebliksbilleder fra de projekter vi er en del af.​​

Følg os på LinkedIn

Energinet har valgt rådgiverteam til Energiø Bornholm

D|K2 bygherrerådgivning A/S er, sammen med underrådgiverne Norconsult Danmark A/S og etos ingeniører ApS, valgt som bygherrerådgivere for Energinet, der står for opførelsen af de omfattende landanlæg samt transmissionskabler, når Bornholm forvandles til energiø frem mod 2030.

Energiø Bornholm bliver et af Danmarks største infrastrukturprojekter med en produktion af grøn energi i en skala, der hidtil ikke er set i Danmark. Energiøen får en kapacitet på 3 GW, som svarer til det årlige elforbrug i 3,3 mio. danske husstande.

Bygherrerådgivningen har netop været i udbud, og her løb D|K2 Bygherrerådgivning, Norconsult og etos med opgaven.

Rådgiverteamet skal over de kommende 7 år bistå og rådgive Energinet i forbindelse med projekteringen og udbud samt i udførelsesfasen af de store og omfattende landanlæg, højspændingsstationer og transmissionskabler på Bornholm og Sjælland.

Bygherrerådgiver og indehaver i D|K2 Bygherrerådgivning, Lars Kodbøl Jørgensen siger:

– Vi er stolte over, at vi er blevet valgt til denne opgave, og vi ser frem til et spændende samarbejde med Energinet og de øvrige aktører på projektet. I D|K2 Bygherrerådgivning har vi stor erfaring med lignende projekter, og vi ser det derfor, som et kvalitetsstempel af vores erfaringer og gode samarbejde med Energinet fra tidligere projekter, siger Lars Kodbøl Jørgensen.

Det samlede rådgiverteam består foruden kontraktholder D|K2 Bygherrerådgivning af tekniske rådgivere fra Norconsult Danmark (ingeniør- og arkitektydelser) samt etos ingeniører (bæredygtighed).

Afdelingsleder i Norconsult, Aalborg, Brian Mumgård udtaler:

– Vi er meget glade for, at vi endnu engang kan medvirke til, at den vedvarende energi bliver udbredt i Danmark. Gennem mere end 15 år har vi opbygget et stort tværfagligt vidensgrundlag, når det gælder udvikling og virkeliggørelse af store og komplekse erhvervsprojekter inden for netop energisektoren og som har involveret myndigheder, leverandører og entreprenører, siger Brian Mumgård.

Ingeniør og partner i etos ingeniører, Henrik Errebo, udtaler:

– At få muligheden for bidrage til at skabe fremtidens energiinfrastruktur med energiø-projektet er en enormt betydende opgave for os. Vi glæder os og er samtidig spændte på at komme i gang med, i tæt samarbejde med bygherre og resten teamet, at skabe den gode proces og de gode løsninger, der skal sikre

at byggeriet til forsyning med vedvarende energi bliver så fremtidssikret og klimavenligt som muligt, siger Henrik Errebo.

Stærk samarbejdsmodel

Det har været en central del af rådgiverteamets tilbud, at der er etableret en stærk samarbejdsmodel, der sikrer, at Energinet får den helt rigtige rådgiverorganisation og de relevante kompetencer til opgaven.

Lars Kodbøl Jørgensen, D|K2 Bygherrerådgivning siger:

– Vi kommer til at agere som en samlet enhed i et tæt og tværfagligt samarbejde, hvor alle ressourcer og kompetencer hos de enkelte rådgivere vil blive udnyttet optimalt og mest hensigtsmæssigt i forhold til opgavens behov.

Det er Folketinget, der har besluttet, at Bornholm fra 2030 skal være opsamlingssted for minimum 3 GW grøn strøm fra havvindmøller, der stilles op i Østersøen. Strømmen omformes på Bornholm til jævnstrøm, som kan transporteres over lange afstande – i første omgang til Sjælland og Tyskland.

Yderligere information:

Bygherrerådgiver og indehaver, Lars Kodbøl Jørgensen, D|K2 Bygherrerådgivning: Email: lkj@d-k2.dk – Tlf. 3066 5149

Afdelingsleder, Brian Mumgård, Norconsult, Aalborg:
Email: brian.mumgard@norconsult.com – Tlf. 2272 8502

Ingeniør og partner, Henrik Errebo, etos ingeniører:
Email: her@etosing.dk – Tlf. 2272 2438

 

Fakta – projektet:

Bygherre
Energinet, der er en selvstændig offentlig virksomhed under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Energinet ejer og udvikler el- og gasnet i Danmark.

Kontrakt
Komplet bygherrerådgivning fra ide til aflevering. Rådgivningsydelserne løber over ca. 7 år og kontrakten indeholder i overordnede træk følgende: – Udarbejdelse af samlet teknisk udbudsmateriale, samt bidrage til udarbejdelse af udbuds- konkurrencebetingelser for totalentreprise i samarbejde med Energinet – Brugerinddragelsesforløb incl. workshops – Planlægning og sikring af tid, økonomi og kvalitet – Gennemførelse af udbuds- og konkurrenceproces for totalentreprise – Udvælgelse, granskning, forhandlinger og kontrakter – Projektgranskninger og kvalitetssikring af projekt- og udførelsesgrundlag – Sikring af tid, kvalitet og økonomi i udførelsesfasen

Projekt
Opførelse af komplette landanlæg incl. bygninger, haller, veje, forsyninger mv. i totalentreprise.

Tid
Den forventede kontraktperiode er 2024 til 2031.

Energiø Bornholm
Folketinget har besluttet, at Bornholm fra 2030 skal være opsamlingssted for minimum 3 GW grøn strøm fra havvindmøller, der stilles op i Østersøen. Strømmen omformes på Bornholm til jævnstrøm, som kan transporteres over lange afstande – i første omgang til Sjælland og Tyskland. Landanlægget etableres på det sydvestlige Bornholm cirka én kilometer syd for Aakirkeby og kommer til at levere grøn strøm svarende til ca. 3,3 mio. danske husstandes årlige elforbrug.

Se også
Energistyrelsens hjemmeside:
https://ens.dk/ansvarsomraader/vindmoeller-paa-hav/energioe-bornholm
Energinets hjemmeside: https://energinet.dk/anlaegsprojekter/energioer/energio-bornholm/

 

Fakta – rådgiverteamet:

D|K2 Bygherrerådgivning A/S

D|K2 Bygherrerådgivning er en specialiseret bygherrerådgivervirksomhed der på medarbejdersiden tæller ingeniører, arkitekter og bygningskonstruktører, og som siden etableringen i 2004 har leveret tværfaglig, gennemgående A-Z-bygherrerådgivning i forbindelse med store og mellemstore byggeprojekter landet over.

D|K2 Bygherrerådgivning varetager på alle projekter rollen som dem, der både stiller de kritiske spørgsmål, men samtidig sikrer, at projektet bevæger sig i den rigtige retning, at deadlines og budgetter overholdes, og at byggeriet får det ønskede udtryk og funktionalitet. På ethvert projekt tilstræber D|K2 Bygherrerådgivning, at visioner samt arkitektoniske og bæredygtige ambitioner indgår på lige fod med de økonomiske, tekniske og juridiske bestanddele. https://d-k2.dk

Norconsult A/S

Norconsult er en konsulentvirksomhed med ca. 6.300 ansatte fordelt på omkring 140 kontorer, hovedsageligt i Norden. Virksomheden udfører hvert år en lang række opgaver for private og offentlige kunder inden for byggeri og ejendomme, transport, vedvarende energi, vand og spildevand, industri, miljø, sikkerhed, arkitektur, planlægning og IT

Norconsult Danmark A/S omfatter både Norconsult Rådgivende ingeniører samt Nordic Office of Architecture og beskæftiger cirka 570 medarbejdere, som yder rådgivning inden for byggeri, anlæg og Life science. https://norconsult.dk

 

etos ingeniører ApS

etos ingeniører en rådgivningsvirksomhed stiftet i 2019 med kontor i Aarhus.

Den grundlæggende intention med virksomheden er, via en samarbejdsorienteret tilgang til byggeprocesser, at inspirere alle involverede aktører til at skabe mest mulig værdi for projekterne.

Med et særligt fokus og kompetencer inden for grøn omstilling og minimering af klimabelastning, vil etos bidrage til teamets rådgivningsydelser inden for dette felt. https://etosing.dk

D|K2 bygherrerådgivning kunne den 1. februar 2024 fejre 20-års jubilæum

Vi er stolte over at kunne fejre vores 20-års jubilæum hos D|K2 bygherrerådgivning!

Det har været en fantastisk rejse, hvor vi har haft privilegiet af at arbejde med spændende projekter og dygtige mennesker. For at markere denne milepæl besluttede vi at arrangere en mindeværdig tur og en række spændende aktiviteter for vores dedikerede medarbejdere.

Vores fest startede med en fælles togtur til København den 1. februar, hvor vi nød en fantastisk dag med samvær og festligt humør. I København blev der serveret en lækker frokost, der blev værdsat af alle. Aftenens højdepunkt var en kulturel oplevelse i operaen, hvor vi fik mulighed for at nyde den betagende balletforestilling “Askepot”.

På den efterfølgende dag besøgte vi i samlet flok nogle udvalgte projekter i København, hvor D|K2 har fungeret som bygherrerådgiver. Disse besøg gav vores team mulighed for at se nogle af resultaterne af vores fælles arbejde.

Begge dage var fyldt med glæde, samvær og forkælelse og satte fokus på D|K2’s succesfulde 20 års virke som bygherrerådgivningsvirksomhed. Vi ønsker at takke alle vores medarbejdere for deres dedikation og store indsats gennem årene, som har været afgørende for vores fortsatte succes. Vi ønsker også at takke vores bygherrer og samarbejdspartnere for det tillidsforhold og samarbejde, der har gjort det muligt for os at nå denne vigtige milepæl.

Vi ser frem til at fortsætte vores virke som dedikerede bygherrerådgivere i mange år fremover og fortsætte med at levere værdifulde løsninger til vores kunder.

Tillykke til os alle hos D|K2 bygherrerådgivning!

Om D|K2 bygherrerådgivning: www.d-k2.dk

D|K2 er en førende bygherrerådgivningsvirksomhed med 20 års erfaring i at levere professionel tværfaglig, gennemgående A-Z-bygherrerådgivning i forbindelse med store og mellemstore byggeprojekter landet over.

Morten Dencker Grønbæk, Lars Kodbøl Jørgensen og Morten Krüger startede virksomheden den 1.2.2004 og har siden udviklet D|K2 til at være en specialiseret rådgivningsvirksomhed, som på medarbejdersiden tæller både ingeniører, bygningskonstruktører, arkitekter og administrative medarbejdere. Ejerkredsen er siden opstarten blevet udvidet med Torben Østergaard i 2013 og Susanne Bang Vandborg i 2020.

Vi er dedikerede bygherrerådgivere, der ønsker at hjælpe vores bygherrer med at opnå deres visioner gennem innovative løsninger og ekspertise inden for byggeriet.

D|K2 starter året med to gode nyheder!

Vi har fuld fart på og derfor har vi fra starten af 2024 valgt at forstærke en allerede stærk organisation, ved at byde to nye og dygtige bygherrerådgivere velkommen – nemlig Jimmi Guldhammer Poulsen og Kasper Warberg Storgaard.

Jimmi, som tiltrådte sin stilling tirsdag den 2. januar, har base på vores kontor i Hørsholm – og Kasper der starter mandag den 22. januar, får base på Aarhus kontoret.

Vi støtter Knæk Cancer

D|K2 Bygherrerådgivning har igen i år valgt at støtte indsamlingen til ”Knæk Cancer”.

Vi kender alle nogen, der er ramt af denne frygtelige sygdom, hvorfor det er vigtigt for os, at bidrage til forskning, forebyggelse, behandling – og ikke mindst støtte til de mennesker, der har kræft tæt inde på livet.

Alle gode gange 2 i Jammerbugt Kommune

H.K.H Kronprinsesse Mary var endnu engang i Jammerbugt Kommune, for at indvie et af de skoleprojekter, hvor D|K2 Bygherrerådgivning har haft en finger med i processen. Først den nye skole i Aabybro, som blev indviet af Kronprinsessen i september 2016 – og nu i august 2023 det nye Skole- og Kulturcenter i Jetsmark.

D|K2 Bygherrerådgivning har været gennemgående bygherrerådgiver gennem hele processen på den nye skole i Aabybro – og senest på Skole- og Kulturcenteret i Jetsmark, hvor vi har været ansvarlige for udbudsstrategien samt for at facilitere udbuds- og bedømmelsesprocessen indtil hovedentreprenøren blev valgt.

Det har været en fornøjelse at arbejde for Jammerbugt Kommune på begge projekter. Fra D|K2 Bygherrerådgivnings side, siger vi endnu engang TAK for en rigtig god proces og et godt samarbejde med Jammerbugt Kommune, samt vores nordjyske samarbejdspartnere hos bl.a. Norconsult

Vi ønsker Jammerbugt Kommune stort TILLYKKE med indvielsen af jeres nye skole.

Læs mere om indvielsen her:
https://nordjyske.dk/nyheder/politik/flag-blaeseorkester-og-royalt-monsterbroel-nu-har-kronprinsessen-indviet-storstilet-skolebyggeri/4520265

Alle gode gange 2 i Jammerbugt Kommune

H.K.H Kronprinsesse Mary var endnu engang i Jammerbugt Kommune, for at indvie et af de skoleprojekter, hvor D|K2 Bygherrerådgivning har haft en finger med i processen. Først den nye skole i Aabybro, som blev indviet af Kronprinsessen i september 2016 – og nu i august 2023 det nye Skole- og Kulturcenter i Jetsmark.

D|K2 Bygherrerådgivning har været gennemgående bygherrerådgiver gennem hele processen på den nye skole i Aabybro – og senest på Skole- og Kulturcenteret i Jetsmark, hvor vi har været ansvarlige for udbudsstrategien samt for at facilitere udbuds- og bedømmelsesprocessen indtil hovedentreprenøren blev valgt.

Det har været en fornøjelse at arbejde for Jammerbugt Kommune på begge projekter. Fra D|K2 Bygherrerådgivnings side, siger vi endnu engang TAK for en rigtig god proces og et godt samarbejde med Jammerbugt Kommune, samt vores nordjyske samarbejdspartnere hos bl.a. Norconsult

Vi ønsker Jammerbugt Kommune stort TILLYKKE med indvielsen af jeres nye skole.

Læs mere om indvielsen her:
https://nordjyske.dk/nyheder/politik/flag-blaeseorkester-og-royalt-monsterbroel-nu-har-kronprinsessen-indviet-storstilet-skolebyggeri/4520265

Første spadestik – Ny skole og fritidscenter i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven

D|K2 Bygherrerådgivning som bygherrerådgivere for Aarhus Kommune, Børn og Unge, havde tirsdag den ære at deltage i ceremonien for det første spadestik til opførelse af Ny skole og fritidscenter i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven

Borgmester Jacob Bundsgaard og Rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom, leverede inspirerende taler om betydningen af dette projekt.

Gellerup Ny Skole og fritidscenter består af to moderne skolebygninger, der åbner sig ud mod den smukke bypark i Gellerup. Visionen er at skabe et inkluderende læringsmiljø via aktivitetsbaseret indretning der skal være med til at fremmer børns trivsel, en varieret skoledag, aktive fritidsaktiviteter og lokale fællesskaber.

Vi ser frem til at se skolen tage form.

Læs mere om begivenheden på Gellerup.nu:
https://gellerup.nu/2023/08/29/spader-i-jorden-til-skolebyggeri-i-gellerup-en-afgoerende-milepael/

Indvielse af Sommerbæk Børnehus og Skole

Mandag den 21. august blev Sommerbæk Børnehus og Skole indviet, da Borgmester Frands Fischer med hjælp fra flere børn, klippede det røde bånd, der markerede afslutningen på første etape af det store skolebyggeri i Hørning.

Byggeriet er opdelt i to etaper og det er således første del af Sommerbæk Børnehus og Skole, der rummer indskoling, en integreret daginstitution samt både en hal og en multihal, som nu er afsluttet og taget i brug. Skolen får på sigt plads til cirka 1.000 elever fordelt på fire spor til og med 9. klasse, når den står helt færdig og fuldt udbygget.

Byggeriet skiller sig ud ved, at daginstitution og skole er integreret i samme bygning. Børnehuset og skolen kommer til at have en række fælles faciliteter ud fra devisen om fleksibilitet og kloge kvadratmeter, hvilket i praksis vil sige, at et lokale kan have flere funktioner og dermed bliver udnyttelsesgraden større.

Det har for os i D|K2 bygherrerådgivning været en stor fornøjelse at være med til at kunne skabe rammerne for det vi håber, bliver et inspirerende og trygt miljø for børnene og et samlingspunkt der er styrkende for fællesskabet i lokalsamfundet i Hørning.

D|K2 bygherrerådgivning har været med i alle processerne som gennemgående byggerådgiver fra brugerinvolvering, udarbejdelse af udbudsmateriale, forhandling med totalentreprenører, projekterings- og udførelsesfasen, samt slutteligt aflevering til en tilfreds bygherre.

D|K2 bygherrerådgivning ønsker tillykke med indvielsen og ser frem til at følge med i ibrugtagningen af den nye skole og daginstitution med det smukke navn Sommerbæk.

Læs mere om indvielsen her:
https://lnkd.in/eXerHthK

Indvielse af Sommerbæk Børnehus og Skole

Mandag den 21. august blev Sommerbæk Børnehus og Skole indviet, da Borgmester Frands Fischer med hjælp fra flere børn, klippede det røde bånd, der markerede afslutningen på første etape af det store skolebyggeri i Hørning.

Byggeriet er opdelt i to etaper og det er således første del af Sommerbæk Børnehus og Skole, der rummer indskoling, en integreret daginstitution samt både en hal og en multihal, som nu er afsluttet og taget i brug. Skolen får på sigt plads til cirka 1.000 elever fordelt på fire spor til og med 9. klasse, når den står helt færdig og fuldt udbygget.

Byggeriet skiller sig ud ved, at daginstitution og skole er integreret i samme bygning. Børnehuset og skolen kommer til at have en række fælles faciliteter ud fra devisen om fleksibilitet og kloge kvadratmeter, hvilket i praksis vil sige, at et lokale kan have flere funktioner og dermed bliver udnyttelsesgraden større.

Det har for os i D|K2 bygherrerådgivning været en stor fornøjelse at være med til at kunne skabe rammerne for det vi håber, bliver et inspirerende og trygt miljø for børnene og et samlingspunkt der er styrkende for fællesskabet i lokalsamfundet i Hørning.

D|K2 bygherrerådgivning har været med i alle processerne som gennemgående byggerådgiver fra brugerinvolvering, udarbejdelse af udbudsmateriale, forhandling med totalentreprenører, projekterings- og udførelsesfasen, samt slutteligt aflevering til en tilfreds bygherre.

D|K2 bygherrerådgivning ønsker tillykke med indvielsen og ser frem til at følge med i ibrugtagningen af den nye skole og daginstitution med det smukke navn Sommerbæk.

Læs mere om indvielsen her:
https://lnkd.in/eXerHthK

Børne og Ungeuniverset på Stigsborg

D|K2 Bygherrerådgivning er rådgivere for Aalborg Kommune, på det ambitiøse Børne- og Ungeunivers, der bliver et samlende og markant byggeri i hjertet af den nye bydel på Stigsborg Brygge.

Byggeriet bliver det centrale bydelshus, som inviterer beboerne ind til faciliteter der kan benyttes af hele familien og alle aldre, med idrætshal, fitness, folkekøkken og lokaler til fritidsundervisning, foreningsliv og meget andet. Universet rummer selvfølgelig også en 4-sporet skole til børn fra 0.-9.- klassetrin og en integreret daginstitution til 160 børn.

Børne og Ungeuniverset er placeret direkte op ad den nye park, Stigsparken, som sammen med skoletorv, legepladser, biotoper og Limfjorden vil give mulighed for et godt udeliv i både dagtimer og fritid, for de mange elever og beboere i området.

I disse dage rejses dækket over de store stålrammer, som skal bære de 2 etager over idrætshallen. Inden længe er alle betonelementer rejst og man kan fornemme den fremtidige geometri på den 5 etager høje bygning.

Universet forventes at stå klar i starten af 2025.

Nyt ansigt hos D|K2

​1. januar 2022 blev Lars Guldager tilknyttet som ekstern konsulent hos os. Lars er oprindeligt uddannet arkæolog, men skiftede for 13 år siden til at beskæftige sig med fremtidens byggeri som proces- og projektleder. I denne rolle har han lang og bred erfaring i bygherrefunktionen i en bred vifte af byggeprojekter – store som små. Lars hovedkompetencer ligger i de tidlige faser, hvor projektet bliver til. Lars er optaget af mennesket i byggeri og af byggeriets funktionelle kvaliteter: flows, kapacitetsudnyttelse, understøttelse af brugernes praksis mv. Derudover har Lars stor erfaring med de strategiske aspekter af paletten af gennemførelses- og udbudsstrategi samt analytiske aspekter på porteføljeniveau, hvor han har arbejdet med helhedsplanlægning, anlægsinvesteringsplanlægning, styringsprincipper mv.

Lars arbejder pt. på at udvikle et koncept omkring “kloge kvadratmeter”, målrettet offentlige bygherrers strategiske anvendelse af deres ejendomsportefølje. Vi har haft fornøjelsen af at samarbejde med Lars gennem en række projekter gennem en del år. Vi glæder os meget til at fortsætte dette og byder Lars varmt velkommen.​

Ny skole og daginstitution i Hørning

Den 1. november blev 1. spadestik taget på den nye skole og daginstitution i Hørning. D|K2 er bygherrerådgiver på projektet og vi ser nu frem til at følge projektets tilblivelse. Det var en festlig dag med bl.a. sang fra 300 børn. Der skal bygges til 4 spor. 1. etape med 0.-3. klasse, idrætsfaciliteter og daginstitution forventes klar i sommeren 2024. Der er spændende tanker bag projektet med bl.a. styrkelse af fællesskaber mellem skole og daginstitution.

Du kan læse mere om projektet her:

Viking Link

Den 26. oktober 2021 var der rejsegilde på Viking Links danske transformerstation i Revsing. Det blev markeret med kæmpeflag, ikke mindre end ni kranse, rundvisning, taler og pølser til de ca. 115 mand, der p.t. arbejder på pladsen og til de mange tilrejsende gæster. En stor dag på et projekt, som startede for 8 år siden med en streg på et kort gennem Nordsøen og to firkanter – én i UK og én i DK.

Viking Link skal forbinde El systemerne i Danmark og Storbritannien med henholdsvis et søkabel på 625 km og et landkabel på 143 km. Her er 67 km i England og 76 km i Danmark.

Formålet med at etablere en elkabelforbindelse mellem de to lande er at kunne udveksle energi og dermed forbedre forsyningssikkerheden samt at holde energipriserne nede.

Mindet 6 – Tårn

Ejendomsselskabet Olav de Linde har valgt os som bygherrerådgivere på det fantastiske projekt Mindet 6 ved Aarhus Havn. Det er vi meget stolte af og vi glæder os til at komme i gang med den meget spændende opgave. Mindet 6 er et lyst, skulpturelt tårn og landmark, der forener byliv og kulturhistorie med nye attraktive kultur- og erhvervs-faciliteter og offentlige restauranter. Herunder kan I læse den pressemeddelelse, som er udsendt i forbindelse med både vedtagelse af lokalplan og valget af Team D|K2 som bygherrerådgivere.

Byggeprojektet bliver på i alt ca. 48.000 m2, hvoraf ca. 7.000 m2 er den eksisterende bygning, der bliver bevaret og moderniseret med respekt for den oprindelige kulturarv. Samtidigt bygges et ca. 11.300 m2 stort P-hus, der relaterer sig til Mindet 6’s kommende ca. 2.000 arbejdspladser. Den forventelige byggestart er foråret 2022, og byggeriet vil vare ca. 4 år.

Agro Food Parks kommende bygning “Treeren”

D|K2 er bygherrerådgiver i forbindelse med Agro Food Parks kommende bygning “Treeren”.

Agro Food Park i Skejby ved Aarhus er et erhvervsområde med iværksætteri og idéudvikling indenfor fødevarer og bioøkonomier.

Huset bliver 8300 kvadratmeter stort og kan huse op til 525 arbejdspladser, som virksomheder kan leje sig ind på.

Det fleksible kontorhus kommer til at rumme kontorlejemål for små og mellemstore virksomheder og vil være gearet til forandringer i flere skalaer.

Projektet er udbudt i totalentreprise og udføres af udviklings- og entreprenørselskabet KPC med sammen med Arkitema og Sweco.

Projektet forventes klar til ibrugtagning i sommeren 2022.

Agro Food Parks kommende bygning “Treeren”

D|K2 er bygherrerådgiver i forbindelse med Agro Food Parks kommende bygning “Treeren”.

Agro Food Park i Skejby ved Aarhus er et erhvervsområde med iværksætteri og idéudvikling indenfor fødevarer og bioøkonomier.

Huset bliver 8300 kvadratmeter stort og kan huse op til 525 arbejdspladser, som virksomheder kan leje sig ind på.

Det fleksible kontorhus kommer til at rumme kontorlejemål for små og mellemstore virksomheder og vil være gearet til forandringer i flere skalaer.

Projektet er udbudt i totalentreprise og udføres af udviklings- og entreprenørselskabet KPC med sammen med Arkitema og Sweco.

Projektet forventes klar til ibrugtagning i sommeren 2022.

Ny Skov- og naturinstitution i pagt med naturen er på vej i Hornslet

Vi har siden starten af 2019 været bygherrerådgivere for Syddjurs Kommune ifm. udviklingen af en ny skov- og naturinstitution, der skal opføres i Hornslet, og ovenpå afholdelse af et totalentrepriseudbud med projektkonkurrence er det nu afgjort, at det bliver et team bestående af Vognsen & Co A/S, AART og Henry Berthelsen A/S, der kommer til at stå for design, projektering og udførelse af den kommende skov- og naturinstitution.

Et enigt bedømmelsesudvalg pegede på det vindende projekt, der er tænkt som en bæredygtig skov- og naturinstitution designet i pagt med naturen og i øjenhøjde med børnene. Fra dommerbetænkningen lyder det bl.a., at “Selve bygningen i dette projekt lever i meget høj grad op til bygherrens formulerede ønsker og krav i byggeprogrammet både funktionelt og æstetisk. Planløsningen er tilnærmelsesvis fremragende og giver mange fleksible anvendelsesmuligheder. Samtidig fremstår huset med en både ydre og indre æstetik og materialekarakter, der indpasser sig flot i konteksten.”

Vi ønsker både bygherre og totalentreprenørteamet tillykke med den flotte, kommende institution, og ser frem til når huset fremtidigt skal ibrugtages af Syddjurs Kommunes yngste borgere.

D|K2 har vundet opgaven som bygherrerådgiver for den kommende skole og fritidscenter i Gellerup.

Vi har sammen med vores gode samarbejdspartnere fra NERD architects, Learningspaces, CFBO, Norconsult A/S og etos ingeniører vundet opgaven som bygherrerådgiver for den kommende skole og fritidscenter i Gellerup. Byggeriet skal som ny og inkluderende bydelsdynamo danne ramme om en ambitiøs og innovativ læringskultur, der på én gang inspirerer og udfordrer både hoved og hænder, skaber tryghed og bidrager aktivt til bylivet på Karen Blixens Boulevard, Inger Christensens Gade og i Byparken.

Sammen med brugerne og bygherren, Aarhus Kommune, Børn og Unge, vil vi skabe den bedste skole og fritidscenter, der vil spille en afgørende rolle i målet mod at gøre Gellerupområdet til en attraktiv, tryg og oplevelsesrig bydel. Projektet har således en vision om at skabe et stærkt fællesskab mellem skole, fritid og lokalmiljø, hvor ledelse, medarbejdere og forældre arbejder tæt sammen om at skabe de bedste betingelser for alle børn og unges udvikling, læring og trivsel. Derfor har vi sammensat et meget stærkt og tværfagligt team, der sammen vil sikre, at der skabes et projekt og et forløb, hvor stor faglig viden og arkitektonisk kvalitet fastholdes i samtlige faser. Det bliver et byggeri, hvor pædagogik og didaktik viser vejen for indretning og arkitektur, og hvor inddragelse af lokalsamfund, brugere og interessenter bliver en rød tråd gennem hele projektforløbet.

Byggeriet kommer til at indeholde en indskolings- og SFO-afdeling samt en afdeling for mellemtrin, udskoling og fritidscenter. I begge afdelinger vil der være læringsarealer inde og ude til både undervisning og fritid, faglokaler, kantine, administration, støttefunktioner mv. Den nye skole og fritidscenter udgøres af i alt 13.290 kvm. og anlægsrammen er på

293 mio. kr. Projektet påregnes udbudt i totalentreprise i første kvartal af 2021 og skal stå klar til skolestart 2025.

Vi glæder os til det videre forløb med både bygherre, brugere og øvrige samarbejdspartnere.

D|K2 Bygherrerådgivning har den 1. januar 2020 udvidet partnerkredsen

D|K2 Bygherrerådgivning blev etableret i 2004 af Morten Dencker Grønbæk, Lars Kodbøl Jørgensen og Morten Krüger. Torben Østergaard indtrådte i partnerkredsen i 2014 og pr. 1.1.2020 er partnerkredsen udvidet med Susanne Bang Vandborg som ny partner.

Dette sker som et led i virksomhedens fortsatte fokus på at tilbyde seriøs og kompetent bygherrerådgivning til vores bygherrer og samarbejdspartnere i mange år fremover.

Gennem de seneste år har D|K2 været involveret i rigtig mange og spændende projekter. Vi har indenfor områderne udbudsrådgivning, læring, kultur, erhverv, bolig, pleje & sundhed, og infrastruktur løst store og mellemstore projekter – og der kommer hele tiden flere til.

Susanne Bang Vandborg har været ansat i D|K2 siden april 2015 og supplerer den øvrige partnerkreds med forskellige styrker og kompetencer, hvorfor Susanne er det helt rigtige match til partnerkredsen. Susanne har været beskæftiget på mange forskellige projektopgaver og har derigennem opnået en stor og alsidig tilgang og forståelse for gennemførelse af bygherrerådgivningsopgaver.

Med nyheden indledtes året med positive forventninger og ambitioner hos D|K2 bygherrerådgivning. En udvidet partnerkreds giver et solidt fundament for den tætte relation til bygherrer og samarbejdspartnere som er centralt for D|K2 og den DNA vi bygger vores virksomhed på.

Den nuværende partnerkreds ser frem til samarbejdet med Susanne Bang Vandborg. Fremover vil partnerkredsen hos D|K2 Bygherrerådgivning bestå af Morten Dencker Grønbæk, Lars Kodbøl Jørgensen, Morten Krüger, Torben Østergaard og Susanne Bang Vandborg.

Morten Krüger har arbejdsadresse i København, mens de 4 øvrige partnere har deres base i Aarhus, men D|K2’s opgaver er spredt over hele Danmark og løses af vores team som helhed.

Udvidelse, ombygning og renovering af Søborg Skole for Gladsaxe Kommune.

Vi har sammen med vores to underrådgivere, NERD architects og Tyréns Danmark, vundet opgaven vedrørende bygherrerådgivning ifm. udvidelse, ombygning og renovering af den delvist bevaringsværdige Søborg Skole for Gladsaxe Kommune! Det ca. 180 mio. kr.

store projekt bliver i forårets løb udbudt i totalrådgivning og vil løbe frem til starten af 2025.

Når projektet er udført, vil Søborg Skole fremover rumme tre spor og de fysiske rammer vil understøtte moderne læringsmiljøer, hvor fokus på samarbejde, innovation, kreativitet og kommunikation skal sikre, at børn og unge trives og motiveres for livslang og alsidig læring. Samtidigt skal skolen åbnes mere op mod omgivelserne og deles med lokalsamfundet, således at familier og borgere kan anvende skolens arealer både ude og inde efter skoletid. Foruden Gladsaxe Kommunes strategiske og pædagogiske pejlemærker for Fremtidens Skole vil der også blive arbejdet med at implementere elementer fra Gladsaxestrategien, der er med til at sætte retningen for udviklingen af bæredygtig vækst og velfærd i kommunen.

Vi ser frem til de næste fem år på projektet og til samarbejdet med bygherren og de kommende totalrådgivere!

Aalborg kommune og Himmerland Boligforening vinder Byplanprisen 2019

Himmerland Boligforening og Aalborg Kommune har i samspil med investorer og fonde gennemført en stor omdannelse af Tornhøj/Kildeparken i Aalborg Øst. 1100 boliger er renoverede og der er etableret et nyt bydelscenter i Tornhøj. I bydelscenteret indgår et eksisterende bibliotek og kulturhus Trekanten, en ny offentlig park og en ny lys stiforbindelse, der er udvidet og omdannet til bydelens nye hovedgade. Himmerland Boligforening har i forbindelse med Kildeparken 2020 ligeledes opført et sundheds- og kvartershus med mere end 1.000 daglige besøgende. Huset omfatter 7.500 m2 med alle former for sundhedstilbud og en socialøkonomisk cafe. Og det har på mange måder givet et kæmpe løft til det udsatte område.

Ved Det danske Byplanmøde d. 3. oktober i Køge blev det afsløret, at projektet belønnes med Byplansprisen 2019..

Både en 1. plads og en 2. plads til IBA

I går aftes vandt IBAs nye bygning en førsteplads i Kolding Kommunes årlige arkitekturkonkurrence i kategorien ”byggeri til offentligt formål”. Begrundelsen fra arkitekt Aksel Fyhn fra arkitektudvalget lød:

“Udvalget ønsker i dag at prisbelønne IBAs bygning i Kolding for en enkelt arkitektur. Bygningen har en særdeles karakterfuld og skulpturel facade, der formidler bygningens indre liv. Der er ikke tale om en ekstravagant bygning rent økonomisk. Men ekstravagant rent æstetisk. Her er brugt få virkemidler med stor effekt.”

Også da publikumsprisen i arkitektkonkurrencen skulle uddeles blev IBA hædret. Her fik akademiet…

Børnehavebørn tog første spadestik til deres nye daginstitution

Fredag den 6. september blev byggeriet af den nye daginstitution i Havdrup Vest skudt i gang med spadestik fra en masse af de børn, der skal have deres daglige gang i huset.

Begejstringen var ikke til at tage fejl af, da børnehavebørnene fra Lindebo Børnehave bevæbnet med farvestrålende plastikskovle sammen med borgmester Niels Hörup og flere andre byrådsmedlemmer tog første spadestik til deres kommende, nye daginstitution Eventyrhaven.

Som navnet antyder bliver den nye integrerede daginstitution i Havdrup Vest en…

D. 22. august fejrede vi grundstensnedlæggelse for DOTF nye lokaler!

Efter en voldsom vækst bliver et nyt, større anlæg nødvendigt, da Delta Optical Thin Film A/S har vokset fra sit nuværende lejemål både med hensyn til både produktions- og kontorlokaler. Siden december 2014, har virksomheden oplevet en fordobling af sin omsætning. Dette er opnået ved udvidelse af kundebasen, nye markedsområder og nye applikationer såsom hyperspektral billeddannelse eller laserskanningsmikroskopi. Denne vækst blev understøttet af investeringer i nye coatingmaskiner og teknologier. ”Vi er imidlertid nu i en situation, hvor yderligere vækst ikke er mulig på det nuværende sted”, siger den administrerende direktør Poul Svensgaard.

Derfor besluttede DOTF at flytte ind i nye lokaler på Fremtidsvej 1. Den nye bygning er specialdesignet til at imødekomme de helt specielle behov ved fremstilling af højeffektive optiske filtre. Den nye 2.300 kvadratmeter store bygning giver mulighed for yderligere fire gange vækst og indeholder ”renrum”, kontorer, en kantine og mødelokaler. Parallelt med opførelsen af ​​den nye bygning, der skal være klar i efteråret 2020, vil vi anskaffe ny belægningsteknologi. ”Vi har tænkt hårdt på den optimale arbejdsgang til vores filterproduktion og optimeret bygningens layout i overensstemmelse hermed. Sammen med den nyeste coatingteknologi vil vi være i stand til at betjene vores kunder endnu bedre ”, kommenterer CTO Henrik Fabricius.​

Efter entreprenør-konkurs: Nu får Solrød-børn “eventyrlig institution”

Det er endnu engang lykkes for Solrød Kommune at puste liv i planerne om en innovativ og nytænkende daginstitution til børnene i Havdrup, efter entreprenøren i første omgang gik konkurs.

Der bliver både højt til loftet og masser af plads til både leg, læring og eventyr i Solrøds kommende daginstitution, som skal ligge i Havdrup. Det står klart, efter kommunen er lykkes med at finde en ny entreprenør til at løfte projektet.

“Det har aldrig været en hemmelighed, at forventninger til vores kommende, eventyrlige og innovative daginstitution i Havdrup vest fra starten af har været tårnhøje..

Første spadestik blev taget mandag formiddag til ny daginstitution i Smørum. Indvielse forventes 1. juni 2020.

Lige nu er det en stor, åben mark, men fra næste år skal det efter planen myldre med pædagoger og børn – rigtigt mange børn.
En ny daginstitution i Smørum med plads til 136 børn skal opføres nord for Kirkevangen, mellem Smørumnedre og Smørumovre, og den forventes klar 1. juni 2020, til overdragelse efter sommerferien. Mandag formiddag blev de første skridt taget, da der var indbudt til første spadestik. Her var rerpræsentanter for både politikere og administration i Egedal Kommune troppet op på åstedet, sammen med…​

D|K2 Bygherrerådgivning vinder taktstokken til nyt børne- og ungeunivers på Stigsborg Havnefront

Aalborg Kommune har udpeget bygherrerådgiveren til det store udbud af opførelsen af et børne- og ungeunivers i den nye Nørresundby-bydel på Stigsborg Havnefront. Valget faldt på D|K2 Bygherrerådgivning, der skal trække i trådene, så det samlede skole- og dagtilbud står klar til indflytning i 2023.

Teamet, D|K2 Bygherrerådgivning stiller med, har en solid portefølje, der tæller adskillige skole- og uddannelsesbyggerier, og de får brug for al den erfaring, de kan mønstre. Ambitionerne er nemlig store for børne- og ungeuniverset, der bliver…

Nyt Parkeringshus i Egedal By

NCC har vundet udbuddet om det nye parkeringshus i Egedal By Stationsområdet.

Parkeringshuset bliver et offentligt parkeringshus, som udbygges i takt med, at Egedal By udbygges. Parkeringshuset vil i første etape rumme cirka 280 parkeringspladser fordelt på fire etager. Parkeringshuset bygges i den nordvestlige del af Egedal By Stationsområdet og første etape forventes at stå klar til brug i 2020. Parkeringshuset bidrager til, at der vil være tilstrækkeligt med parkeringspladser i Egedal By og i området ved Egedal Station..

D|K2 vinder bygherrerådgivning på Ny Skole i Hørning

D|K2 Bygherrerådgivning har sammen med Autens, Etos Ingeniører og Dansk Miljørådgivning vundet opgaven med bygherrerådgivningen på en ny skole i Hørning for Skanderborg Kommune.Den spændende opgave omfatter etablering af en 3-sporet skole med tilhørende udefaciliteter, beliggende i et bølgende, åbent landskab. Skolen udføres i to etaper, hvoraf første etape skal rumme faciliteter for 0-3. klasse. Opgaven rummer tillige en solid bruger-inddragelses-proces, der bygger videre på det arbejde, Skanderborg Kommune allerede har været igennem, og som har resulteret i et arkitektonisk-pædagogisk program, der rummer visioner og ambitioner for den kommende folkeskole. Den ny skole kommer til at erstatte den nuværende Bakkeskole, og kommer til at indskrive sig i den grønne ring, der er et rekreativt område, der omkranser Hørning, og hvor skole, institution, idræt og rekreative funktioner sammen skal finde plads.​

Nyt campus for UC SYD i det centrale Kolding

D|K2 Bygherrerådgivning har afsluttet arbejdet med bedømmelsen af forslagene til arkitektkonkurrencen for UC SYD’s ny campus i Kolding, og der er udpeget en vinder. Forslaget fra C.C. Contractor, der er udarbejdet sammen med CUBO Arkitekter, Møller & Grønborg samt HAMI Consult, tildeles den spændende opgave.

Den nye campus gør det muligt at huse tre nye uddannelser i Kolding samt de nuværende Kolding-baserede uddannelser til pædagog og pædagogisk assistent. Det har været vigtigt for UC SYD at få et fleksibelt hus, der kan tilpasses nye behov, da uddannelses behovene løbende ændrer sig. Den nye campus skal rumme 900 studerende på cirka 9.900 kvm.

Det nye byggeri forventes at stå klar til at tage imod studerende og brugere i september 2021.​

Kontakt os allerede i dag

​Vi vil gerne høre mere om din opgave, så vi kan udarbejde et uforpligtende og godt tilbud til dig. Kontakt vores afdeling i Aarhus på 86 13 14 47 eller vores afdeling i København på telefon 30 66 51 47, hvis du har spørgsmål til vores priser og ydelser, eller hvis du vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde dig.

Kontakt os i dag