Aktuelle udbud

Udbud af Ny Dybkærskole som projektkonkurrence

Den eksisterende Dybkærskole, der er beliggende i Gødvad ved Silkeborg, er utidssvarende og skal derfor erstattes af en ny skole på omkring 10.000 kvm. beregnet til ca. 800 elever og 90 lærere. D|K2 Bygherrerådgivning udbyder byggeriet som projektkonkurrence på vegne af bygherren, Silkeborg Kommune, og der opfordres til, at rådgiverteams bestående af arkitekter, ingeniører, byrums-/landskabsarkitekter og eventuelle konsulenter med særlige kompetencer på skoleområdet anmoder om prækvalifikation.

Skolen skal organiseres med indskoling, mellemtrin, udskoling, SFO og klub, og vil i særlig grad være fokus på at etablere inspirerende, mangfoldige læringsmiljøer og fællesskaber, samtidig med at stedet også skal være et lokalt kultur- og aktivitetscenter uden for skoletiden. Fristen for prækvalifikationsanmodning er mandag d. 2. september 2019, og det forventes, at der prækvalificeres fire rådgiverteams til projektkonkurrencen. 

Udbudsmaterialet kan tilgås her:

Århus: Graven 3  |  8000 Århus C  |  86 13 14 47  |  lkj@d-k2.dk

København: Vimmelskaftet 38C  |  1161 København K  |  30 66 51 47  |  mk@d-k2.dk  |  CVR: 27569714