Fællesbo

BYGHERRE: FællesBo

BYGGERIETS LOKATION: Nygade 20, 7400 Herning

STØRRELSE:

ANLÆGSSUM: 1000 - 1800 MDKK

UDFØRT: 2016

OPGAVENS ART: Rammeaftale totalrådgivning (Arkitekt, - ingeniør- og landskabsarkitektarbejder)

OVERORDNET BESKRIVELSE AF DEN SAMLEDE BYGHERRERÅDGIVNING:

​Rammeaftale vedrørende Totalrådgivning med henblik på etablering af 4-årige-samarbejder om planlægning, projektering og udførelse af en række bygge-projekter. FællesBo ønsker med udbuddet at indgå en rammeaftale vedrørende arkitekt-, ingeniør- og landskabsarkitekt ydelser indeholdende de leverancer der fremgår af ydelsesbeskrivelse for byggeri og Planlægning. Porteføljen af byggeprojekter forskelligartet og omfatter såvel renovering som nybyggeri. Porteføljen for de forventelige opgaver har en estimeret værdi på 1.000 – 1.800 MDKK over en periode på 4 år. Der henvises til det samlede udbudsmateriale herunder udbudsbetingelserne der kan ses på www.d-k2.dk under "aktuelle udbud".

FællesBo er en almen boligorganisation med ca. 5.000 boliger fordelt på 82 afdelinger. FællesBo´s boligmasse er lokaliseret i Herning Kommune.

NÆRNERE BESKRIVELSE AF UDBUDSFORRETNINGEN:

At gennemføre to rådgivningsudbud således at der kan indgås rammeaftale med henholdsvis tre arkitektfirmaer samt tre ingeniørfirmaer, med hvem der senere kan indgås aftaler om udførelse af rådgivning på konkrete og specifikke projekter (eksempelvis vedr. udarbejdelse af helhedsplaner, renoveringsopgaver m.m.) (= fase 1).

Tildeling af kontrakter på sådanne konkrete projekter vil typisk ske efter konkurrence i mini-udbud (= fase 2)

Udbudsrådgiveren D|K2 udfører følgende ydelser:

Fase 1.:

Udarbejde ”Rammehandlingsplan” (styringsredskab med angivelse af aktiviteter, tidsterminer, ansvar for handlinger m.m.). Udarbejde udbudsbekendtgørelse for udbud af arkitektrådgivning (rammeaftale) og ingeniørrådgivning (rammeaftale)

Udarbejde udbudsdokumenter for udbud af rammeaftaler for både arkitekt- og ingeniørudbud.

Evaluere prækval-anmodninger fra både arkitekt- og ingeniørfirmaer – herunder udarbejde evalueringsrapport vedr. valg af tilbudsgivere.

Evaluere indkomne tilbud - herunder udarbejde evalueringsrapport/betænkning vedr. tildeling af rammeaftaler.

Fase 2:

Udarbejde mini-udbud omhandlende eksempelvis helhedsplaner og renoveringsopgaver. (herunder udarbejdelse af nødvendige udbudsdokumenter)

Evaluere indkomne tilbud – herunder udarbejde evalueringsrapport/betænkning

Udarbejde rådgiveraftaler med ”vindere” af miniudbud

Deltage i møder i nødvendigt omfang for gennemførelse af ovenstående ydelser

D|K2 bygherrerrådgivning A/S

Graven 3​

8000 Århus C​

CVR:27569714​

Telefon 86 13 14 47

mail lkj@d-k2.dk

D|K2 bygherrerådgivning A/S

Havnegade 39,

 1058 København K

CVR:27569714​​

Telefon 30 66 51 47

mail mk@d-k2.dk