Casa A/S - Campusgrunden

BYGHERRE: CASA, Ove Jensens Alle 35, 8700 Horsens

BYGGERIETS LOKATION: ”Campusgrunden i Horsens”

ANLÆGSSUM: ca. 1,5 milliard

UDFØRT: 2016

OPGAVENS ART:

Med henblik på at udvikle den gamle slagterigrund midt i Horsens ved banegården til et

kommende campus for uddannelser har Horsens Kommune overdraget ejendommen til CASA A/S. CASA

A/S skal forestå udvikling af ejendommen samt opførelse af bygninger til de institutioner, som ønsker at flytte til campusgrunden (slagterigrunden). Bygningerne til brug for uddannelsesinstitutionerne forudsættes opført som et skræddersyet byggeri. Tanken er i øvrigt, at institutionerne på campusgrunden skal deles om f.eks. kantine, idrætshal og Facility management mv. for at kunne opnå synergigevinster.

BESKRIVELSE AF DEN SAMLEDE BYGHERRERÅDGIVNINGSYDELSE:

Udføre ydelser omhandlende gennemførelse af rådgivningsudbud for henholdsvis arkitektrådgivning og ingeniør-rådgivning med henblik på at indgå rammeaftale med tre arkitektfirmaer samt honoraraftale med ét ingeniørfirma.

NÆRMERE BESKRIVELSE AF UDBUDSFORRETNINGEN: 

Gennemførelse af to rådgivningsudbud således, at der kan indgås rammeaftale med henholdsvis tre arkitektfirmaer (der senere i processen skal konkurrere på baggrund af ”mini-udbud) samt ét ingeniørfirma der skal varetage ingeniørarbejdet på det samlede projekt. Udbudsprocessen for ingeniørrådgivning udføres sideløbende med udbudsprocessen for arkitektrådgivning.

D|K2 udfører følgende ydelser:

Udarbejde udkast til ”indstilling til prækvalifikation” (efter modtagelse af PQ-anmodninger jf. udbudsbekendtgørelse).

Udarbejde udbudsbrev vedr. udbud af arkitektrådgivning (rammeaftale) og ingeniørrådgivning, udarbejde udbudsbetingelser samt medvirke til evaluering af tilbud på arkitektrådgivning og ingeniørrådgivning samt udarbejde indstilling til valg af rådgivere. Deltage i møder i nødvendigt omfang for gennemførelse af ovenstående ydelser.

D|K2 bygherrerrådgivning A/S

Graven 3​

8000 Århus C​

CVR:27569714​

Telefon 86 13 14 47

mail lkj@d-k2.dk

D|K2 bygherrerådgivning A/S

Havnegade 39,

 1058 København K

CVR:27569714​​

Telefon 30 66 51 47

mail mk@d-k2.dk