Alabu Bolig

BYGHERRE:Alabu Bolig, Brohusgade 2B

BYGGERIETS LOKATION:

STØRRELSE:

ANLÆGSSUM: 500 – 1000 MDKK

UDFØRT: 2016

OPGAVENS ART: Rammeaftale

OVERORDNET BESKRIVELSE AF DEN SAMLEDE BYGHERRERÅDGOIVNING:

Alabu Bolig udbyder rammeaftaler vedrørende Arkitektrådgivning med henblik på etablering af 4-årige samarbejder om planlægning, projektering og udførelse af en række byggeprojekter. Alabu Bolig ønsker med udbuddet at indgå en rammeaftale vedrørende arkitektydelser indeholdende de leverancer der fremgår af ydelsesbeskrivelse for byggeri og Planlægning. Porteføljen af byggeprojekter er forskelligartet og omfatter såvel renovering som nybyggeri. Porteføljen for de forventelige opgaver har en (historisk) estimeret værdi på 500 – 1.000 MDKK over en periode på 4 år. Der henvises til det samlede udbudsmateriale herunder udbudsbetingelserne der kan ses på www.d-k2.dk under aktuelle udbud.

Alabu Bolig er en almen boligorganisation med ca. 6.000 boliger og er resultatet af en fusion mellem Boligforeningen Vanggården, Boligforeningen Fjordblink, Boligselskabet NordBo og Alabu Bolig a.m.b.a.

Parallelt med nærværende arkitektudbud gennemføres et ”tilsvarende” udbud på ingeniørrådgivning.

Nærmere beskrivelse af udbudsforretningen:

At gennemføre to rådgivningsudbud således at der kan indgås rammeaftale med henholdsvis tre arkitektfirmaer samt tre ingeniørfirmaer, med hvem der senere kan indgås aftaler om udførelse af rådgivning på konkrete og specifikke projekter (eksempelvis vedr. udarbejdelse af helhedsplaner, renoveringsopgaver m.m.) (= fase 1).

Tildeling af kontrakter på sådanne konkrete projekter vil typisk ske efter konkurrence i mini-udbud (= fase 2)

Udbudsrådgiveren D|K2 udfører følgende ydelser:

Fase 1.

Udarbejde ”Rammehandlingsplan” (styringsredskab med angivelse af aktiviteter, tidsterminer, ansvar for handlinger m.m.). Udarbejde udbudsbekendtgørelse for udbud af arkitektrådgivning (rammeaftale) og ingeniørrådgivning (rammeaftale)

Udarbejde udbudsdokumenter for udbud af rammeaftaler for både arkitekt- og ingeniørudbud.

Evaluere prækval-anmodninger fra både arkitekt- og ingeniørfirmaer – herunder udarbejde evalueringsrapport vedr. valg af tilbudsgivere.

Evaluere indkomne tilbud - herunder udarbejde evalueringsrapport/betænkning vedr. tildeling af rammeaftaler.

Fase 2:

Udarbejde mini-udbud omhandlende eksempelvis helhedsplaner og renoveringsopgaver. (herunder udarbejdelse af nødvendige udbudsdokumenter)

Evaluere indkomne tilbud – herunder udarbejde evalueringsrapport/betænkning

Udarbejde rådgiveraftaler med ”vindere” af miniudbud

Deltage i møder i nødvendigt omfang for gennemførelse af ovenstående ydelser

D|K2 bygherrerrådgivning A/S

Graven 3​

8000 Århus C​

CVR:27569714​

Telefon 86 13 14 47

mail lkj@d-k2.dk

D|K2 bygherrerådgivning A/S

Havnegade 39,

 1058 København K

CVR:27569714​​

Telefon 30 66 51 47

mail mk@d-k2.dk