Socialpsykiatriske boliger i Aars

BYGHERRE: Region Nordylland og Vesthimmerlands Kommune

BYGGERIETS LOKATION:

STØRRELSE: Fælleshus på 800m² + 40 boliger på ca. 2700m² + 20 komunale boliger på ca. 950m²

ANLÆGSSUM: Den samlede økonomiske ramme for de 3 byggeprojekter ekskl. teknisk rådgivning udgør kr. ca. 86 mio. kr. ekskl. moms.

Anlægssummen er fordelt på de 3 byggeprojekter som følgende:

40 Regionsboliger på sokkelgrund. Ca. 54 mio.kr. ekskl. moms

20 Kommunalboliger på sokkelgrund. Ca. 12 mio. kr. ekskl. moms

Fælleshus inklusiv fælles- og udenomsarealer. Ca. 20 mio. kr. ekskl. moms

OPGAVENS ART: Region Nordjylland og Vesthimmerlands Kommune udfører et nyt socialpsykiatrisk botilbud beliggende

i Vesthimmerlands Kommune Aars. Projektet tager afsæt i en fælles regional og kommunal vision om at give borgere med socialpsykiatriske problemstillinger ”Banebrydende muligheder i eget liv”. Kommunen og regionen placerer sig på en fælles beliggenhed og etablerer sig således, at der opnås en naturlig adgang til øget dialog og tæt samarbejde mellem fagpersoner, samtidig med, at der skabes et miljø som understøtter borgernes mulighed for udvikling og recovery. Dette opnås blandt andet gennem et fælleshus. På den fælles beliggenhed etableres: Et fælleshus på ca. 800 etagekvadratmeter til både kommunale og regionale aktiviteter 40 regio certificeres som et DGNB guld projekt.

UDFØRT: Opgaven er igangværende, med byggestart medio 2017 og ultimo 2018

D|K2´S YDELSE: Bygherrerådgivnngen varetages i samarbejde med Kærsgaard & Andersen. Ydelsen omfatter bistand til bygherre i forbindelse med programmering, brugerproces, projekteringsforløb samt bistand i forbindelse med valg af Totalentrepriseudbud, prækvalifikation, indstilling til valg af entreprenører samt kontrahering. Opfølgning under projektering og udførelse.​

D|K2 bygherrerrådgivning A/S

Graven 3​

8000 Århus C​

CVR:27569714​

Telefon 86 13 14 47

mail lkj@d-k2.dk

D|K2 bygherrerådgivning A/S

Havnegade 39,

 1058 København K

CVR:27569714​​

Telefon 30 66 51 47

mail mk@d-k2.dk