Aabybro skole​

BYGHERRE: Jammerbugt kommune

BYGGERIETS LOKATION: Aabybro

ANLÆGSSUM: Samlet anlægssum kan på nuværende tidspunkt ikke oplyses


OPGAVENS ART: ​Opførelse af ny 4 sporet folkeskole fra 0. - 9. klasse, samt nyt 10 klasse center
Folkeskolen samt 10 klasse centeret forventes at andrage ca. 12.000 m². Byggeriet bliver
opført som 2020 energi byggeri, og bliver certificeret bæredygtigt byggeri jf. DGNB
standarderne.
Opgaven gennemfæres som et OPS udbud, hvor vi er bestillerrådgiver for Jammerbugt Kommune.
Den samlede ydelse omfatter afklaring af scenarier, programmering, herunder gennemførelse af brugerproces, udbud i forhold til OPS leverandører
Ydelsen består også i afvikling af konkurrence, kontrahering samt overordnet opfølgning
overfor OPS leverandøren i projekterings-, udførelses- og afleveringsfasen

UDFØRT: Det samlede byggeri forventes at kunne ibrugtages til sommerferien 2015​

D|K2 bygherrerrådgivning A/S

Graven 3​

8000 Århus C​

CVR:27569714​

Telefon 86 13 14 47

mail lkj@d-k2.dk

D|K2 bygherrerådgivning A/S

Havnegade 39,

 1058 København K

CVR:27569714​​

Telefon 30 66 51 47

mail mk@d-k2.dk