Boligselskabet Viborg​

BYGHERRE: Boligselskabet Viborg

ANLÆGSSUM: Ukendt, idet det er en rammeaftale.

OPGAVENS ART: Rammeaftale omfattende teknisk rådgivning og bistand i form af arkitekt- og ingeniørydelser

i forbindelse med gennemførelse af større genopretnings- og moderniseringsopgaver. Ydelsen

omfatter planlægning, udarbejdelse af udbudsmateriale, gennemførelse af udbudsforretningen samt

kontrahering. Rammeaftalen omfatter en række helhedsplaner, renoveringsprojekter og nybyggeri i en

periode på 4 år.

ANLÆGSSUM: Ukendt, idet det er en rammeaftale.

UDFØRT: Opstart i 2014 og pågår - 4 årig aftale​

D|K2 bygherrerrådgivning A/S

Graven 3​

8000 Århus C​

CVR:27569714​

Telefon 86 13 14 47

mail lkj@d-k2.dk

D|K2 bygherrerådgivning A/S

Havnegade 39,

 1058 København K

CVR:27569714​​

Telefon 30 66 51 47

mail mk@d-k2.dk